Zrinyi-kiállitás 1618 - 1918, gróf Zrinyi Miklós a költő és hadvezér születésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a M.T. Akadémia (Budapest, 1919)

IV. XIX. századi Zrínyi-irodalom

14 A Magyar Tudományos Akadémia 140. (1893.) Krajcsovics Soma: A Zrinyiász vallási eszméiből. (A szarvasi főgymn. évi értesítője 1892—1893-ról.) Szarvas, Sámuel A. gyorssajtója. 1893. 8°. Magyar Tud. Akadémia könyvtára. 141. (1894.) Thúry József: A Zrinyiász. Budapest, Athenaeum r.-t. 1894. 8°. Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 142. (1894.) Kanyaró Ferencz : A Zrinyiász kelte és költője. Buda­pest, Athenaeum. 1894. 8°. Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 143. (1896—1902.) Széchy Károly : Gróf Zrínyi Miklós 1620—1664. I—V. köt. Budapest, A Magy. Tört. Társ. kiadása. 1896—1902. 8°. (Magyar történeti életrajzok.) Budapesti egyetemi könyvtár. 144. (1898.) Gaal Mózes: Zrínyi Miklós a költő élete és költészete. Pozsony és Budapest, 1898. Stampfe! Károly. (Nemzetünk nagy költői. 6.) Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 14ö. a) (1898.) Gaal Mózes : A kard és lant hőse. Regényes történet a magyar ifjúság számára. Széchy Gyula harmincznégy rajzával. Budapest, 1898. Franklin-Társ. 8°. Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 145. b) (1899.) Gyulai Pál. A XVII. század magyar epikusai: Zrínyi Egyet, előadásai után kiadta Lehr Andor: Budapest, 1899. (Kőnyomatos jegyzet.) Magántulajdon. 146. (1901.) Piszarevics Sándor: A magyar és horvát Zrinyiász. Iro­dalomtörténeti értekezés. Zágráb, kir. országos könyvnyomda. 1901. 8°. Budapesti egyetemi könyvtár. 147. (1902.) Körösi Sándor: Zrínyi és Machiavelli. Budapest, Athe­naeum r.-t. 1902. 8°. Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 148. (1903.) Gyulai Ágost dr.: Zrínyi a költő. („Urania“ Magy. tud. egyesület. Népszerű tudományos felolvasások. 3.) Budapest, 1903. Hornyánszky Viktor könyvny. 8°. Budapesti egyetemi könyvtár. 149. a) (1903.) Kobzy János: Zrinyiász és régi epikai költészetünk. 2. kiadás. Győr, 1903. Pannónia írod. és nyomd, vállalat. 8°. Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 149. b) (1903.) Beöthy Zsolt: Az irodalomban ható erők Zrínyi Miklós szigeti veszedelmével példázva. Előadásai után jegyezte Kéki Lajos. Budapest, 1902—03. (Kőnyomatos jegyzet.) Magántulajdon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék