Klemm Antal: A mondattan elmélete (Budapest, 1928)

A MONDATTAN ELMÉLETE __ (SZÉKFOGLALÓ) Irta : KLEMM ANTAT L. TAG. Fölolvasta a M Tud. Akadémia 1. osztályának 1927. évi nov. 14-én tartott ülésében. BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1928.

Next