Munkácsi Bernát: Budenz József emlékezete (1896)

BUDENZ JÓZSEF EMLÉKEZETE. IRTA MUNKÁCSI BERNÁT. OLVASTATOTT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA 1895. DECZEMBER 10-ÁN TARTOTT ÖSSZES ÜLÉSÉN. BUDAPEST: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next