Szabó József: Az idegen szók használás módja (Budapest, 1891)

IDEGEN SZÓK HASZNÁLÁS MÓDJA * D. SZABÓ JÓZSEF RENDES TAGTÓL (ELŐADTA A III. OSZTÁLY ÜLÉSÉN 1891. OKTÓBER 19-ÉN) A III. OSZTÁLY KIADÁSA BUDAPE­ST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA 1891.

Next