Calepinus (Ambrosius): Calepinus latin-magyar szótára / Dictionnarium decem linguarum… Sajtó alá rend. Jakubovich Emil és Sági István, közrem. Melich János (1912)

AMBROSII CALEPINI DICTI­ON­ARIUM DECEM LINGVARUM CALEPINUS LATIN-MAGYAR SZÓTÁRA 1585-BŐL. JAKUBOVICH EMIL ÉS SÁGI ISTVÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SAJTÓ ALÁ RENDEZTE MELICH JÁNOS. LYGDYNI, M. D. LXXXV. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 1912. Ára 10 korona.

Next