Finály Henrik: Hogy is mondják ezt magyarul? Előadások a magyar nyelvtan köréből. (1888)

HOGY IS MONDJÁK EZT MAGYARUL? ELŐADÁSOK A MAGYAR NYELVTAN KÖRÉBŐL*, AZ 1885/86. TANÉV II. FELÉBEN A KOLOZSVÁRI KIR. FERENCZ JÓZSEF-EGYETEM BÖLCSELET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARÁBAN TARTOTTA D. FINÁLY HENRIK NY. B. TANÁR ÉS A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA. BUDAPEST, 1888. Ár. 1 frt 80 kr. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next