Czimszó-jegyzék. Előkészületül’ a Magyar Nyelv Szótára uj kiadásához. Készítette a Magyar Tud. Akad. Szótári Bizottság (1899)

CZIMSZO-JEGYZÉK ELŐKÉSZÜLETÜL A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA ÚJ KIADÁSÁHOZ. KÉSZÍTTETTE ÉS KÉZIRAT GYANÁNT KINYOMATTA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÓTÁRI BIZOTTSÁGA. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1899.

Next