Óváry Lipót (szerk.): Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez. A velencei állami levéltárban Mircse János által eszközölt másolatokból (1886)

DIPLOMATARIUM RELATIONUM GABRIELIS BETHLEN CUM VENETORUM REPUBLICA OKLEVÉLTÁR BETHLEN GÁBOR DIPLOMÁCIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEI TÖRTÉNETÉHEZ A VELENCZEI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN , MIRCSE JÁNOS­ ÁLTAL ESZKÖZÖLT MÁSOLATOKBÓL A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE ÓVÁRY LIPÓT Ára 5 forint. BUDAPEST, 1886 KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA

Next