Vajthó László (szerk.): Kazinczy világa - Magyar irodalmi ritkaságok 10. (1931)

Magyar Pantheon. Csokonai Vitéz Mihály

óhajtotta, hogy a szándékzott tisztelet a nem­zetnek minél számos­ tagjai által tétessék; s azon kedvezések szerint, melyekkel velem bánni édes gyönyörűsége az ő szívének, ne­kem hagyta azt a szerencsét, hogy ezen igye­kezet iránt a magyar múzsa barátjaihoz szól­jak s őket a melléje lépésre meghívjam és fel­buzdítsam. Én ugyan azt óhajtottam, hogy a jelentést maga az a szépérzésű férfi tette volna meg, kinek lelkében a szép gondolat támadott; meleg szólása gyúlasztva hatott volna minden szívre, de nem fogadtatott el vonogatásom. Megadom tehát magamat s próbát teszek a barátság auspiciumai alatt, ha szavam foga­nattal szóland-e a Csokonai becsülethez, kik­nek számok elég nagy s szerencsés tolmácsa leendők-e barátom akaratjának, mely mind a meghalt becsületét célozza, mind a nemzetét. A kő (úgy végeztük el azt egymás között) nem a medencés piedestálok igen is közönsé­gessé vált formájára leszen állítva, hanem a régiek szép egyszerűségében (simplicitas, Ein­fachheit) . A márványba metszett írást e kevés, de sokat jelentő szók teszik: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYNAK HAMVAI, született 1773. november 17-én, meghalt 1805. januárius 28-án. Árkádiában éltem én is! A monumentum felső részében pedig a lepe­­ rút és közönségesebb neve: pillangó — fog

Next