Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. A vall. és közokt. minisztérium megbizásából egybeállitotta a M. Tud. Akadémiától kiküldött bizottság (1914)

NEM-MAGYAR KERESZTNEVEK JEGYZÉKE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL A MEGFELELŐ MAGYAR ELNEVEZÉSEKKEL EGYBEÁLLÍTOTTA A M. T. AKADÉMIÁTÓL KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG HARMADIK KIADÁS BUDAPEST A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA 1914 Áta 20 fillér

Next