Bluntschli J[Ohann] C[Aspar : Az általános államjog és a politika története 1. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (Budapest,1875)

IV. Fejezet. A tizenhetedik század német állam- és jogtudósai. Pufendorf Sámuel. Alberti. Seckendorf. Leibnitz

IV. FEJEZET. A tizenhetedik század német állam- és jogtudósai. Pufendorf Sámuel. Alberti. Seckendorf. Leibnitz. Az 1632-ik év szerfölött termékeny volt államböl­­csészekben, kik mindnyájan a szabadelvű irányt követték. Valamint Spinoza, úgy Pufendorf, Locke és Cumberland is ez esztendőben születtek, mely Gusztáv Adolf svéd királynak Lützennél egyszerre diadalt és halált hozott. Pufendorf Sámuel, ki a természet- és nemzet­közi jogot először hozta rendszerbe s épen ezzel avatta tudománynyá, szászországi falusi lelkész fia volt s Chem­nitz mellett Flöhében 1632 jan. 8-án született. A gyer­mek tudományos nevelést kapott. Kezdetben azt akarták, hogy atyja nyomdokaiba lépjen s theologiát tanuljon, de az ifjú a lipcsei egyetemen a jogtudományhoz fordult, mely kutató szellemének nagyobb szabadságot engedett. Jénában 1657-ben Weigel tanár, Cartesius követője, a természetjog tanulmányozására s a mennyiségtani-demon­­stráló módszernek ez egészen új tudományra való alkalma­zására serkentette s ekkor nagy szorgalommal képezte ki magát e szakra. Mint fiatal ember hasztalanul keresett hazájában alkalmazást, noha kiváló szellemi tehetsége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék