Kritika 4. (1966)

1966 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM Klaniczay Tibor: Miklós Pál: Hegedűs Géza: Petőfi S. János: E. Fehér Pál : Vajda György Mihály: Almási Miklós: Csetri Lajos: A TARTALOMBÓL 1966 ■ JANUÁR A „Csontváry-kérdés” Irodalmi lexikon — irodalomelmélet — irodalomszemlélet Élő irodalom, mint irodalomtörténeti tárgy Vita a magyar klasszikusok jövőjéről (Darvas József, Kovács Máté, Nagy Péter, Simon István hozzászólása) Klasszikusok foto-dokumentumai (műmelléklet) Művészet és kommunikáció A szovjet háborús irodalom — tegnap és ma Megjegyzések az 1965. év budapesti bemutatóiról Az iszony és a lélektani realizmus Forgács László: József Attila esztétikája

Next