Kritika 8. (1970)

1970 / 1. szám - Tartalomjegyzék

KRITIKA VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1970. JANUÁR A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar Írók Szövetsége folyóirata Szerkesztő bizottság : DARVAS JÓZSEF NYÍRŐ LAJOS SŐTÉR ISTVÁN SZABOLCSI MIKLÓS ZOLTAI DÉNES Szerkesztők : ALMÁSI MIKLÓS DIÓSZEGI ANDRÁS (felelős szerkesztő) WÉBER ANTAL Szerkesztőség: Budapest, XI., Ménesi út 11/13. Telefon: 467.962 TARTALOM Almási Miklós: Groteszk rekviem 1 Klaniczay Tibor: A reneszánsz határai és ellent­mondásai 8 Miklós Pál: Művészet vagy technika 15 ÁLLÁSFOGLALÁS Sőtér István: A történelem dilemmái 17 MŰHELY Mérei Ferenc: Elkötelezettség és ambivalen­cia 23 Vitányi Iván: A harmónia szerkezete 26 VITA-FÓRUM Bata Imre: Juhász Ferenc mítoszai 32 Fekete Éva: Munkások a filmvásznon —idézőjel nélkül 35 MÉRLEG A “Kegyetlen szerelem”-ről (Ljudmilla Sargina — Somlai Péter) 38 KRITIKA Új magyar opera (Pernye András) 43 Esztétikai Kislexikon (Csetri Lajos) AZ SZEMLE Földes Imre: Harmincasok (Fodor Géza) 52 Áprily Lajos: Akarsz-e fényt? (Görömbei And­rás) 54 Keresztes Ágnes: Halálod ellen (Kiss Ferenc) 55 Bertha Bulcsu: Át a Styx folyón (Majoros József) 56 Vitányi Iván: A zene lélektana(Ta///án Tibor) 58 TÁJÉKOZÓDÁS Az amerikai irodalomkritika közelmúltja (Her­nádi Miklós) 61 A címlapon Vasarely ... A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKA­DÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkotmány utca 21. telefon: 111—010. MNB egyszámlaszám: 46, csekkbefizetési számla: 05.914.111—46, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban, Budapest V., Váci u. 22. telefon : 185-612, a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA 1. számú HÍRLAP­­BOLTJÁ­ban, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. és bármely posta­­hivatalban. Csekkszámlaszám: egyéni 61.257, közületi: 61.065. MNB egyszámlaszám: 8. Előfizetési díj fél évre 42 Ft, egy évre 84 Ft A kiadásért felel: Bernát György — Műszaki szerkesztő: Marosi Gyula 69.68621 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

Next