Kritika 1. (1972)

lízió&DI TUDOMÁNYEGYETEM In'tht* ■ . :tú b­i: Cikkek, tanulmányok Ádám Ottó: Jegyzetek a színházról V/7. Dobozy Imre: Rácegres — Európa IX/3. E. Fehér Pál: A hatalomban — emberséggel (Borisz Vasziljev sikeréről) VIII/11. E. Fehér Pál: Az­ ismeretlen Illyés ürügyén VI/12. E. Fehér Pál: Lenin és Lunacsarszkij II/4. Farkas Mátyás: Pedagógusföld V/6. Fejes Endre: A szoc. krimi titka l/ll. Fekete Sándor: A halhatatlanság ábécéje III/12., IV/12., V/10., VI/10. Fekete Sándor: Új Petőfi­­tudomány született XI/4. Garai Gábor: Kalandom Bolond Istókkal XI/5. Gyurkó László: Kultúra és köz­­művelődés 11/10. Gyurkó László: Petőfi a lobogó XI/5. Héra Zoltán: Hádesz ellen IX/4. Hermann István: Teoretikusok — párton kívül IV/9. Horváth Ferenc: Ünnep Keviben XI/6. Illyés Gyula: Vallomástöredékek Petőfiről XI/7. Jordáky Lajos: Illyés Gyula és a régi Korunk IX/8. Juhász Előd: Kampányok és hétköznapok X/13. Juhász Ferenc: A költészet cselekvő akarata X/9. Kádár János: Emlékezés Veres Péterre 1/3. Kamarás István: Álirodalmat olvasó népért? VI/9. Kassai-Végh Miklós: Csökkent térerősség? X/14. Kassai-Végh Miklós? Salgótarján — munkásváros, — és a kultúra? IX/11. Kiss Lajos: Struktúra és strukturalizmus X/6. Komlós Aladár: Egy emlék Illyés Gyuláról IX/4. Leroy, Roland: Szükséges válasz egy reális szükségletre III/5. Major Máté: Egy és más mai városépítészetünkről III/4. Maróthy János: Zeneszociológia és zenepolitika III/10. Mocsár Gábor: Falusi könyvtárak, paraszti olvasók V/8. Molnár Ferenc: Könyvkiadásunk néhány kérdéséről VIII/7. N. Kovács József: Még egyszer Illyés Gyula és az Új Előre kapcsolatáról IX/9. Nagy Péter: Egy felvételi vizsgaelnök merengései VIII/4. Novák Zoltán: Megjegyzések Hankiss Elemér A Jancsó-filmek motívum­rendszere című cikkéhez X/5. Pervomajszkij, Leonyid: Levél a Kritikához Petőfiről XI/6. Rényi Péter: A vita: kollektív alkotómunka X/4. Rényi Péter: Az egység dicsérete III/14. Rózsa Gyula: Az utak elváltak? 1/6. Sőtér István: A kultúra fogyasztói 11/12. Szabó István: A gimnazisták Petőfi-képéről XI/9. Szabolcsi Miklós: Fiatalok a tudományos pályán V/6. Szeberényi Lehel: Kancsal kalandok 1/32., 11/32. Szigethy Gábor: Petőfi a koalícióban XI/12. Tímár Árpád—Rózsa Gyula: A Derkovits-per IV/5. Újhelyi Szilárd: Filmművészet és művelődéspolitikai irányítás I/8., II/8. Ungvári Tamás: Heinrich Böll a pergőtűzben III/8. Urbán Aladár: Járt-e Petőfi a parndorfi táborban? XI/30. Urbán Ernő: Megszerkesztett rögtönzéseink margójára 1/10., II/7. Végh Antal: Légvár vagy főiskola Nyíregyházán 11/13. Interjúk A kultúra szabadsága és az állam (Aczél György interjúja a Le Monde február 26-i számában) (összeállította: Ber­nard Margueritte) II/3. A magyar történelemtudomány gondjai. Beszélgetés Andics Erzsébettel (E. F. P.) V/14. Gábor Miklós válaszol (Antal Gábor) IX/18. „Lobogónk: Petőfi” ? — beszélgetés Hor­váth Mártonnal XI/13. Marxizmus, közélet, irodalomtörténet Beszélgetés Király Istvánnal (E. F. P.) VI/14. Válaszol: Lukács György. Kérdez: Ko­vács András V/3. Hagyomány és újítás Beszélgetés Mar­ton Endrével (T. I.) VIII/12. Öt munkás véleménye (Tamás István) III/7. Konsztantyin Szimonov műhelyében (E. Fehér Pál) 1/7. Viták Illés Endre: Diófát ültetni 1/15. Balogh Imre: És mi lesz Herczeg Ferenccel?­ III/2. Barta János: Hozzászólás Illés Endre „Diófát ültetni” című tervezetéhez IV/15. Gyergyai Albert: Magyar klasszikusok IV/14. Kardos Tibor: Megjegyzések egy nagy tervhez II/2. Lázár István: Klasszikusaink szénásszekere IV/15. Márton Miklós: Hozzászólás Illés Endre sorozattervéhez III/2. Nagy Péter: Nem vitatni — kiadni! II/2. Somogyi Gábor: Legyen kiemelt feladat II/2. Sütő Nagy László: Levél a Kritika szerkesztőségének III/2. Szebik Ferenc: Értékeink mérlegen II/2. Vidor Pálné: Irodalomtudomány vagy művelődéspolitika? IV/15. Illés Endre: A cél előtt V/ll. Vadas József: A „heti zsűri”-ről VI/8. A festő szakosztály vezetőségének véleménye X/7. Gábor Eszter—Nagy Ildikó: A hallgatás érthető X/7. Kokas Ignác hozzászólása X/8. Konfár Gyula: Levél a Kritika szerkesztőségéhez VIII/30. Szilárd György: Megjegyzések A „heti zsűriről” című cikkhez IX/10. Vadas József: Válasz Szilárd Györgynek IX/10. NEMZET, NEMZETISÉG, IRODALOM E. F. P.: Megjegyzés a korról és a szereplőkről 11/14. Hájek, Jifi: Fábry és Forbáth öröksége 1/16. Jovánovics Miklós: Változatok egyazon témára 1/16. Köpeczi Béla: Hozzászólás a „nemzetisé­gi irodalom” témához II/17. Krivcov, V. A.: Nép, nemzet, irodalom... III/17. Kulividze, Miha: Egy grúz költő jegyzetei Moszkvában 11/15. Lőkös István: Pillantás a mai Jugoszlávia szellemi életére IV/13. Novomesky, Laco és Balázs Béla levélváltása 1946-ban 11/14. Ognyev, Vlagyimir: A szocialista humanizmusról V/12. Ponican, Ján: Szlovák szemmel III/16. Popovics, Titus: Az együttélés: a történelem parancsa III/16. Stojanovic­s. Katalin: A nemzetiségek szerepéről V/13. Szmirnov, Oleg: A Novij Mir gyakorlata I/17. Vitazáró helyett — a feladatokról VI/7. SZOCIALISTA KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS Agárdi Péter: Szocialista kultúra és szórakozás VI/11. Bodnár György: Alirodalom vagy álirodalom X/15. Féja Géza: A szocialista kultúra kérdéseihez IX/16. Fejes Endre: Egyfolytában ámulok VIII/10. Gobbi Hilda: Szépet és tisztát... X/17. H. Sas Judit: Vitatkozási vágy fogott el VIII/9. Hermann István: Fogyasztói művészet X/17. Illés Endre: Százezer fölött IX/13. Juhász Előd: Vitázó kérdőjelek IX/16. Mesterházi Lajos: A szabad idő VIII/8 Rátonyi Róbert: Mitől „könnyű” az, ami nehéz? IX/15. Virizlay Gyula: Kultúra és szórakozás X/16. Zoltai Dénes: A hajszálrepedésekről IX/14. DIÓFÁT ÜLTETNI „HETI ZSŰRI”

Next