Kritika 2. (1973)

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP Cikkek, tanulmányok A közművelődés zátonyra fut V/15. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság jelentése a népművelési célokra fordított anyagi eszközök felhasználásáról VIII/3. Almási Miklós: Közművelődés és a művészetek tömeghatása IX/10. Balogh Géza: Magyar színház Csehszlovákiában XII/8. Banner Zoltán: A szivárvány alatt XII/18. Baranyi Ferenc: A költő a dolgozók szemében 11/11. Béládi Miklós: Szempontok a nyugati emigráció irodalmához XII/20. Benjámin László: A helység kalapácsáról V/5. Durándi Béla: Művésztelepek a Vajdaságban XII/10. E. Fehér Pál: A pártosság és az irodalom II/3. E. Fehér Pál: A szocialista országok irodalmi folyóiratai közötti kap­csolatok fejlődése és a további feladatok XI/3. E. Fehér Pál: Néhány megjegyzés a romániai magyar irodalomról XII/13. Ember Mária: Vita a fogalmak határáról és a határok fogalmáról III/9. Fája Géza: Grafomániás nemzet? IV/14. Fekete Sándor: Válogatott magánügyeim IX/13., X/13., XI/13. Füleki József: Töprengés a film­kritikáról I/6. Galambos Lajos: Találkozásom a szovjet irodalommal XI/14. Gyurkó László: Kor és magatartás VIII/7. Héra Zoltán: Kié a költő? V/18. Hermann István: Bevezetés a „Lukács György gondolatvilága” című könyvhöz X/4. Juhász Ferenc: Bródy Sándorról V/5. Kardos László: A legújabb magyar líra (részletek) VIII/15. Kazimir Károly: A színházi érték X/16. Király István: Nemzeti jelleg és internacionalizálás 1/5. Kovács N. József: Illúzió vagy valóság? XII/21. Krlecn, Miroslav: Naplójegyzetek magyar dolgokról XI/8. Ladányi Ágnes: A romániai magyar színházról XII/14. Lehet-e kulturáltan élni vidéken? (Részletek a TIT és a Rádió közös sorozatának negyedik adásából­ IX/3. Lenini bizalommal: nemzet, nemzetiség — internacionalizmus XII/2. Lakos István: A jugoszláviai magyar irodalomról XII/9. Major Tamás Petőfi-estje V/16. Marczali László: Közös könyv­kiadásunk gyakorlata XII/23. Martinkó András: Hogyan szavaljunk ma Petőfit? III/19. Miklós Pál: A tudományos-technikai forradalom és az irodalom XI/4. Ortutay Gyula: A bartóki minta XII/22. Révai József megjegyzései a Petőfi-filmhez XI/14. Sándor László: A magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában XII/19. Szakolczay Lajos: A vox humana irodalma XII/5. Székelyhídi Ágoston: Alkalmazkodás és tudatosodás IX/11. Szigethy Gábor: Színházművészetünk! Színházművészetünk? II/9. Szíj Rezső: A magyar képzőművészet Csehszlovákiában XII/7. Sziklai László: Fakult frakk­ó műfoltokkal X/5. Szinetár Miklós: Jelentés helyett (Részletek egy indiai útinapló­ból) V/9., VIII/12. Tarján Tamás: A korszerűbb munkásábrázolásért IX/12. Tóth Dezső: Jegyzetek egy tanácskozásról IV/3. Ungvári Tamás: Egy Nobel-díj és ami mögötte van I/b­. Vitányi Iván: A színjátszás harmadik fajtája I/10. Wéber Antal: Irodalomoktatás felsőfokon IX/8. Viták A cselekvésért — a cselekvésről Lenkei Júlia: A „könyvakció” története III/6. Csetneki Gábor: Mire jó a protézis? III/6. Győri György: Hozzászólás V/2. Huszár Tibor: A moralitás komornyikjai III/7. Kardos György: A kritikai protézis kritikája III/7. Kovács Géza: A cselekvés iskolája VI/2. Lenkei Júlia: Megjegyzések Huszár Tibor cikkéhez IV/11. Sarkadi László: „Kezdetben volt a tett” IV/12. T. Kardos Ferenc: Forradalmi cselekvés szocialista körülmények között VIII/18. Gondolkodva cselekedni X/2. 1973. évi tartalomjegyzék

Next