Kritika 10. (1981)

Th­­!S. bA9&­b MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP 1981. január—december TARTALOMJEGYZÉK Cikkek, tanulmányok Agárdi Péter: Egy progresszív Duna-völgyi irodalomszemlélet — Mozaik Fejtő Ferenc 1930-as évekbeli munkásságából VI/11. Almási Miklós: A társadalmi lét ontológiájáról 1/27. Aradi Nóra: Magvető — Medgyesi Ferenc centenáriumára 1/23. Bakos István: Közösség — kultúra — örökség 1/4. Lón Róbert: Gelléri Andor Endre utolsó hónapjairól 1/17. Berkes Erzsébet: „ ... ők a kor foglalatjai” — Polemikus jegyzetek a színházról XII/11. Dr. Bíró János: Átnedvesedett csillagszórók I/11. Bodnár György: „Jövő múltidőben” III/27. Bokor Péter: Az Utassy-misszió — — Emlékezés egy tragikus októberre X/3. Bonta János: A posztmodern építészet felé? III/21. Borsi Kálmán Béla: A Kossuth­­emigráció és a nemzetiségi kérdés — Dilemmák és alternatívák XII/3. Dr. Czeizel Endre: Hátrány-e a kivételes szellemi képesség? I/18. Csalog Zsolt: A mi gyárunk. . . V/22. Cseri István: Angi Vera és a többiek — Nemzedéki kiegészítés a Ménesgazda, az Angi Vera és a Márványember kritikáihoz IX/6. Dömötör Tekla: Népi együtteseink és a nagyvilág XII/23. E. F. P.: A cseh irodalom nemzedékei I/ll. E. Fehér Pál: Fábry Zoltán memoranduma elé VIII/5. E. Fehér Pál: Egy marslakó a Szabadság téren — Mindszenty József naplójának olvasása közben X/10. E. Fehér Pál: Szlovák—magyar „összefüggések” — Vladimir Minac tanulmányainak magyar kiadása alkalmából VI/10. Eörsi István: Pamflet helyett 1/14. Fábry Zoltán: A vádlott megszólal VIII/0. Falus Róbert: Élet és bölcsészkar IV/16. Fonyó Ilona: Egymás mellett?­­1/7. Garai László: Államosítani akarom a pszichológiát XII/22. Garai László: Patthelyzetben — Jegyzetek a magyar pszichológia helyzetéről III/19. Gergely Imre: A gaztett Granada közelében történt XII/18. Gyergyai Albert: Egy nap Toulouse Lautrec-éknál V/8. Hajdú Ráfis Gábor: Formáló esztendők — 75 éve született Bálint György VII/7. Halda Aliz: Tiszteletem, tanár úr! IX/23. Harmat Béla: Csuka Zoltán nyolcvan éve XI/25. Hatvani Dániel: Kultúrák sugárzásában V/9. Havasi János: A néptánc és a „milliók” XII/22. Hermann István: Esztétikai alapvetés a középiskolában III/17. Horváth Márton: Nehéz utókornak lenni... VI/22. Huszti Péter: Végzetes játékok — Gondolatok Illés Endre színházáról XI/5. Igen és nem (Az SZKP XXVI. kongresszusáról) III/2. Illés Endre: Levelek dicsérete IX/9. Illyés Mária: A százéves Léger II/5. József Dénes: A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskoláról 11/19. Juhász Júlia: A Dzsumbuj mai arca XI/11. Knopp András: Szervátius Jenő Cantata Profanájához 1/12. Kovács Sándor: Bartók és a népzenekutatás III/3. Körner Éva: Az első forradalmi indulás — A Nyolcak és aktivisták kiállításához IV/4. Köpeczi Béla: A konzervatív újhullám és a szocializmus X/Il. Körtvélyes Géza: Bartók és a magyar balettművészet 11/15. Käfer István: Jegyzetek a szlovák irodalomról 1/10. Lányi Sarolta: Napló — 1935—1937 VI/17. Mérei Ferenc: A bujdosó emberismeret — A magyar pszichológia helyzete XI/13. Mihail Bahtyin: Éljünk bátrabban a lehetőségekkel VII/14. Mocsár Gábor: Tények? Tanú? Napló? IV/18. Nagy Andor: Bohár László kálváriája III/12. Neufeld Béla: Emlékeimből VII/20. Németh G. Béla: Németh Lászlóról — az Utolsó széttekintés alkalmán IV/11. Néray Katalin: Rítus és avantgarde — a Picasso-centenárium ürügyén X/19. Niederhauser Emil: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán III/1l. Orosz László: Jegyzetek egy tankönyvről II/6. Papp Zsolt: Adalékok „a kor szellemi helyzetéhez” — nyugatnémet variánsban XII/12. Pándi Pál: A mi „Marx téri hidunk” VII/24. Pándi Pál: Egy lépést előre, ne kettőt hátra ... V/20. Pápay Zsuzsa: „Azt hajtjuk végre, ami elő van írva” IX/25. Párezer Ferenc: Történetek a „Szikra” nagy korszakáról 11/16. Poszler György: Az írástudó hűsége — Szerb Antal 80. születésnapjára V/16. P. Szűcs Julianna: Akié a terület, azé a vallás — Hat „Tendencia”, meg egy hetedik IX/18. Rényi Péter: Mi segít? — Jegyzetek kulturális vitáinkról VI/14. Rónai Mihály András: A százéves Stefan Zweig XI/18. Rózsa Gyula: A Duna-parti József Attila-szobor VII/23. Sarkadi László: Divatos pedagógiai nézetek XII/6. Ifj. Schiffer Pál: A következő évtized — Részletek egy forgatókönyvből X/24. Sik Csaba: Komlós Aladárról III/26. Spira György: Hogyan írjunk történelmet? II/4. Surányi Ibolya: A lenézett műfaj XI/20. Szabolcsi Miklós: Irodalmi folyóirataink a 70-es években II/3. Szabó Ferenc: A látvány és ami mögötte van ... 1/6. Sz. Czóbel Anna: Anyám naplója elé VI/16. Tamás István: Két egyházi kiadvány IV/10. Tóth Dezső: Az irodalmi közírásról (I) IX/10. Tóth Dezső: Az irodalmi közírásról (II) X/28. Tóth Gyula: A nemzetiségi dokumentáció ügye Magyarországon XII/5. Tészabó Júlia: A Tér és Forma XI/16. Tökéczki László: Két kor mezsgyéjén VI/13. Ungvári Tamás: Az avantgarde útvesztői I. X/21. Ungvári Tamás: Az avantgarde útvesztői II. XI/14. Vadas József: Matyó sztori IV/13. Vadas József: Műkritika — önkritika IX/20. Vekerdi József: Fekete korall VII/6. Vitányi Iván: A professzionista népművészet történetéből IV/15. Voigt Vilmos: Folklór? Szórakoztatás? Folklonzmus? VII/3. Wintermantel István: A szerelem és a hűség költője — Kilencven éve született Lányi Sarolta VI/16. Wintermantel István: Versélmények, évfordulón 11/25. Zappe László: A regény filozofál — Eszmecsere a mai szovjet regényről XI/19. Zappe László: Gazdaság és erkölcs I/.10. Zappe László: Nemzedékváltás, bírálat és felelősség — Jegyzetek néhány színházi előadás ürügyén IV/20. Zay László: Magyar film, évad kezdetén X/20. Zoltai Dénes: „Megélt gondolkodás” 1/28. Viták VITA AZ ALKOHOLIZMUSRÓL Dr. Samu István: A káros mértékű hazai alkoholfogyasztásról 11/20.

Next