Kritika 11. (1982)

5V3S6kr­iti­ka M m H ■ ■ ■ ^ M. ff mm. - - - - m ■»■!■■ ---------- - *- ■— - - - ------- * k MMM * * A A «Ml 4Mb A ^ Mim IHMI A .4» A A A A MA MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP 1982. január—december TARTALOMJEGYZÉK Cikkek, tanulmányok Aczél Géza: Egy induló nemzedék körvonalai XI/17 Altlert Gábor: Kulcsszavak Jékely 'Kób­án novelláihoz IX/6 vndor Mihály: Megjegyzések Sarkadi­­László cikkéhez III/16 ,rangcsapat — Részletek egy készülő "filmkönyvből (Malonyai Péter, Kurányi András) 11/24 ■'‘Balia Gábor: Történel­tem alulnézetből — olvasói levél a Kritika szerkesztőségéhez IX/4 écsy Ágnes: Nemzedékek — látszat és valóság 1/15 Ignár Szabolcs: „Törvényes” csövesek? VI/20 Bozóky Mária: A ló mási­k oldala IX/13 Kia Károly: Mire való a filmkritika? IX/22 O­alvay Zoltán: Kivárók és halogatók XII/7 Kla István: Lenin és Gorkij XII/9 István: Széljegyzetek egy ngvhöz IV/24 .­ózsa: Száz éve született .».• Oszkár XII/20 ...?■■■■<■ifire: A bizalomról — Kádár ■ K* szövetségi politika — nemzeti 1/27 di Sándorné: Már megint '(éke fe pont? 1/14 A' Fehér Pál: A háború kezdete — és svége IV/3 ' JF. P.: A hűséges ember — Bölöni György centenáriumára X/24 hér Pál: Gottwald és Novomesky XII/14 ,­­hér Pál: Dosztojevszkijről — és hm csupán róla VI/8­­dős Péter: A tudattágítás változatai — Megjegyzések Sebők János '­rocktörténetéhez VI/10 Faragó Vilmos: Kaján IV/2 Fábri Ferenc: Szervező voltam VI/15 Fenyő István: A Németh László-kép változatai XI/23 Flamm János: Hézagok a beiskolázásban V/G­odor István: Aragon és a francia Kommunista Párt XI/10 Galántai József: A mayerling­i rejtély és a történettudomány 1/5 Gábor Eszter: Szomorú történet — reménytelen­séggel VI/14 Gergely István: Sorok az ipari művészetről — Egy tanévnyitó beszédből — tanulmány helyett XI/14 Gondos Ernő: A teljes igazságért VII/14 Gyertyán Ervin: Kérdőjelek IX/3 Hajnal András: Gratuláljunk-e magunknak? — Az 1981. évi Matematikai Diákolimpia eredményeinek margója 11/15 Harsányi István: Képes Géza XI/19 Hegyi Imre—Kovalik Márta: „Sok idegen jár az éjszakában ..XI/26 Hermann István: Hont Ferenc portréjához VI/2 Horváth György: Milyen a magyar műkereskedelem? X/23 József Dénes: A lakás, mint munkahely VI/12 Kádár János: Részletek az ENSZ közgyűlése 15. ülésszakán, 1960. október­ében tartott beszédéből V/2 Kárpáti Károly: Tizedik olimpia, Los Angeles, 1932 IX/14 Claudia Kleinschmidt—Sebastian Kleinschmidt: Visszaperelt emlékezet Esszé Christa Wolfról X/18 K. L.: Somlyó Zoltán centenáriuma VI/7 Koltai Tamás: A színész színháza (In memóriam Lee Strasberg) X/ll Koltai Tamás: Essen le a kolbász az orrunkról! V/ll Korbács Dezső: A „Kilencek” — tizenhárom év után IX/21 Kovács Dezső: Bírálat vagy manipuláció? — Megjegyzések a Keresztapa című filmhez VII/17 Kozma Tamás: Utak a jövőbe — Iskolafejlesztések a 80-as években VI/6 Könczöl Csaba: A „mesternyelv” alibije V/15 Körtvélyes Géza: Táncművészet és táncfolklór térben, időben IV/15 Kuczka Péter: A jövő század regénye X/19 Kunszabó Ferenc: „Csináljatok világot” — Széchenyi Istvánról III/6 Liskó Ilona: A szakmunkástanulók és a szabad idő 1/23 Liskó Ilona—Csákó Mihály: A Szakmunkástanulók és az iskola IX/19 Lőkös István: Tito és Krleza — egy negyven évvel ezelőtti polémia XII/12 Lőrincz Irén: A nagy nemzedék: a Nyugat költői (Odeon, Prága, 1982) IX/10 Lukács György: A kulturális együttélés problémái (fordította: Glavina Zsuzsa) X/3 Major Ottó: Az ember — Portrévázlat Lengyel Józsefről IX/8 Margócsy József: Merre tart irodalomtanításunk? X/12 Máté György: Az „Irodalom Temploma” VII/8 Mégegyszer a Matematikai Diákolimpiáról — A Művelődési Minisztérium Közoktatási Főosztályának nyilatkozata IV/4 —mgy—: Komlós Aladár: Magyarok a külföldön XII/15 Molnár Gál Péter: Mikor mutatták be a Koldusoperát Budapesten? VII/10 M. G. P.: Kellékesdi VI/23 M. G. P.: Piedone és a neosznobizmus 1/20 M. G. P.: Sarastro és Sganarelle III/20 Molnár Géza: Különböző devalvációk XI/21 Nagy Kázmér: Diplomáciai iratok a magyar politikai emigrációról, 1948-­ban VI/25 Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány — a hidegháború és a magyar politikai emigráció 1945—1975 között XI/5 Nagy Péter: Fator­nyok (Zilashy Lajos drámája a Várszínházban) VII/12 Nagy Péter: Levél Illés Endréhez VI/9 Németh G. Béla: A szigorú nemzeti költő Arany Jánosról X/13 Néray Katalin: Kubista szentháromság — Száz éve született Georges Braque V/22 Ormos Mária: Gondolatok a Horthy-rendszerről XI/3 Papp Zsolt: Kormányozhatatlanság? IV/20 P. Belányi Zsuzsa—Palcsó Mária: Hol a hiba? I/18 Pelle János: Az ötvenes évek „divatjáról” V/18 P. Szűcs Julianna: Az ötvenes évek — Kiállítás a székesfehérvári Csók István Képtárban II/8 Rákosné Ács Klára: A pszichografológia tényei IX/12 Rétvári László: Társadalmi önéletrajz 45 éves önmagunkról V/19 Róbert Péter—Tóth Olga: Halogatók VII/3 Rónay László: A százéves Gellért Oszkár _ IX/6 Sarkadi László: A felelősség monopóliumáról III/17 Ifj. Schiffer Pál: Csak egy ágy. — Vázlatok egy munkásszállás lakóiról III/25 Simonffy András: Tény, hogy fotók — A műcsarnoki fotótörténeti kiállításról IV/5 Sivó Emil: Ami az „Ami egy ‘tévériportból kimaradt” című cikkből kimaradt IX/24 Száraz György: Illyés X/15 Szentmihályi Szabó Péter: Illés Endre 80 éves VI/9 Szerdahelyi István: A neoavantgarde: tiltakozás vagy divat? — Jegyzetek két új könyv margójára IX/11 Szerdahelyi István: Összegezések kora? V/4 Takács Géza: Kikötő XII/18 Talpassy Tibor: Bajcsy-Zsilinszky és a Kisgazdapárt VII/22 Tamás Gáspár Miklós: SUFP! avagy a népszerű filozófia VII/18 Tamás Pál: A „tehetségek iskolái”, vagy az iskolások tehetsége V/7 Tandori Dezső: „De kár ..., hogy máig nem ismerjük fel — Szép Ernő költészetéről VII/13 Tandori Dezső: Tamási Áron összes novellái IX/7 Tarnas Andor: Egy tudós szerkesztő portréjához — Belia Györgyről XI/29 Tarján Tamás: Mr. Ottliik V/21 Thoma László: A lázadó kamasz — A szubkultúra és az ellenkultúra kérdéséhez IV/10 Tornai József: Főhajtás a tiszta népművészet előtt IV/14 Tóth Dezső: Gáli István ravatalánál XII/8 Udvardi Erzsébet: Egy tanítvány a Mesterről — Emlékezés Bernáth Aurélra VI/22 Újhelyi József: Néhány szó a törtéelmi háttérről XII/27 Ungvári Tamás: A támogatásról VII/20 Vadász Ferenc: Ceruzavonások Dobozy Imre portréjához XI/16 Vadász Ferenc: Személyiség a társadalomban VII/7 JbL

Next