Kritika 11. (1982)

Vargha Balázs: A filológus és a tények 11/20 Vámos László: A Nemzeti Színház a másfél évszázad küszöbén I., II. X/26, XI/10 Veress József: Hagyományok és útkeresés a mai szovjet filmművészetben 1/17 Vezér Erzsébet: Ki is volt Csibe? XI/13 Vezér Erzsébet: 100 éve született Polányi Laura 1/10 Végh György: Búcsú Jékely Zoltántól V/14 Zappe László: Lengyel vélemények a Lengyel írószövetségről X/25 Zappe László: Megjegyzések Koltai Tamás cikkéhez V/13 Zoltai Dénes: Haydn kétszázötven XI/3 (1732—1809) II/2 Zoltai Dénes: Úton Kodályhoz XII3 Zsolt István: Ami egy tévériportból kimaradt V/10 Interjúk, beszélgetések ..Aki dudás akar lenni...” Beszélgetés Szakácsi Sándorral (Csáki Judit) IV/23 A marxizmus fejlődő rendszer­e Beszélgetés Szigeti Józseffel (Az interjút készítette Szerdahelyi István) VI/18 Amiit elkezdtem csinálni, ahhoz igyekeztem hű maradni — Beszélgetés a 70 éves Tátrai Vilmossal — (Az interjút készítette Földes Imre) X/8 Budapesti beszélgetés Alan John Percival Taylor-ral (Az interjút készítette Pók Attila) III/3 Budapesti beszélgetés Goldfinger Ernővel ..A térből el kell lopni egy darabot és be kell építeni .. (Az interjút készítette Hudecz István) VI/11 „fia csak tolmácsolom” Beszélgetés Sulyok Máriával Örkény Istvánról (Kovács Dezső) IV/19 Filozófia és társadalmi köztudat — Filozófusokkal beszélget Szerdahelyi István I—II. 11/21, III/17 Hozta isten az ördögöt — Peter Dahl interjúja Hermann Kanntal (Fordította: Haynal Kornél János) III/15 Karinthy Ferenc Sarkadi Imréről. Nemzedékünk kísértete (Lejegyezte: Csontos Sándor) VII/5 Kerekasztal beszélgetés Az irodalom szerepe a népek közötti kapcsolatok alakulásában II/3 Kolostor és barikád I—II. (Újhelyi Szilárddal beszélget Sylvester András) 11/11; III/3 Ma csak kis igazságok vannak ... Beszélgetés Szörényi Leventével és Bródy Jánossal (Rochlitz András) IV/7 Német emlékezés — Beszélgetés Heinrich Böll-lel. részletek (Fordította: Vörös T. Károly) 1/25 Táncszínházat csinálok — Beszélgetés Markó Ivánnal (Az interjút készítette Böjte József és Kovács Dezső) V /10 Lukácsné Mezei Éva: Nemcsak rajtuk múlik. — Hozzászólás a pszichológia-vitához 1/10 Áru-e a kultúra? Szerdahelyi István: Tanulságok és kérdőjelek 1/21 Akié a terület azé a művészet? Tímár Árpád: Másról vitatkozzunk/ 1/13 Kovács Péter: Csatazaj 1/14 Aradi Nóra: Művészet vagy politika? II/9 Beke László: Levél a rovatszerkesztőhöz 11/10 Rózsa Gyula: Rezignált epilógus 11/10 Színházi életünk gondjairól Almási Miklós: Az „új színház” paradox lehetősége 11/16 Hermann István: Színház, félúton 11/17 Bécsy Tamás: Miért ne lehetne alkotóhely? 11/18 Vita Szilágyi Ferenc Csokonai könyvéről Vargha Balázs: A filológus és a tények 11/20 Szilágyi Ferenc: Tények és indulatok III/33 Vargha Balázs: Reflexió III/33 A „csöves’’-kérdésről Dr. Ratkóczi Éva: A „csöves”-k kérdés megértéséhez III/21 Thoma László: Megjegyzések dr. Ratkóczi Éva cikkének ürügyén III/24 A filmkritikáról Mátyás Győző: Egy (neo)sznob megjegyzései a filmkritika feladatairól VI/26 Szerdahelyi István: Az arisztokratikus kritika esztétikája VI/27 Vélemények a tudományos-fantasztikus irodalomról Hermann István: Néhány szó a sci-fi-ről IX/24 Szentmihályi Szabó Péter: A science fiction védelmében IX/25 Poszler György: „Lila” sörök a sci-fi ellenében IX/27 Vélemények a sci-fi-ről XII/21 Válaszok, vélemények Fodor Zoltán: Regény, történelem, vagy mind a kettő? XII/24 Vadász Ferenc: Nem szabad regényesíteni? XII/25 Dr. Lakatos György: Kérdőjelek kérdőjelei XII/25 Gyertyán Ervin: Kérdőjelek, idézőjelek XII/26 Összeállítások Az „apocalipsis humana” és a hatalom — Remenyik Zsigmond pere (Markovits Györgyi összeállítása) XII/16 A sötétség éveiből Vitéz Tamássy László ügyész vádbeszéde Kovács Imre perében VII/15 Kozma Miklós feljegyzései Teleki Pálhoz VII/16 összeállította, a bevezetőket írta Pelle János Kodály Zoltán levele Szekfü Gyulához és a Történetpolitikai tanulmányokhoz fűzött megjegyzései (összeállította és a bevezetőt írta: Dénes Iván Zoltán) XII/4 Dokumentumok A betegség előnyei — Szerb Antal leveleiből (Közzéteszi és a bevezetőt írta: Szerb Antalné) IX/17 Bálint György és Karinthy Frigyes vitája a technikai haladásról (Bevezeti és közzéteszi: Magyar István) III/13 Farkas Aladár önéletrajzából (Bevezeti Oelmacher Anna) IV/6 Darvas József levele Móricz Zsigmondihoz (Közzéteszi: Radics Károly) II/7 Egy elfelejtett Sándor Kálmán-írás (Közzéteszi: Simor András) I/11 Hóman Bálint levelesládájából (Bevezeti, közzéteszi és a jegyzeteket írta: Varga F. János) VIII/9 Jászi Oszkár hagyatékából — Napló 1919 (Bevezeti, közzéteszi és a jegyzeteket írta: Vezér Erzsébet és Litván György) VIII/2 Kari Kautsky: Londonban Marxnál és Engelsnél (Fordította és a jegyzeteket készítette: Glavina Zsuzsa) 1/3 Kemény Simon háborús naplójából (A bevezetőt írta: Takács Márta) VIII/15 Radnóti Miklós naplójából (Bevezeti Illés László, a jegyzeteket írta: Fráter Zoltán) VIII/29 Sarkadi Imre nézetei egy levele tükrében (Közzéteszi: Boglári Békés István) 1/7 Találkozások Lukács Györggyel — Walter Roman emlékezései VI/3 Veres Péter és olvasótársai — levél a Nyugathoz (Közzéteszi: Rádics Károly) V/5 Irodalomkritika A Barihha Miklós Társaság és a Márciusi Front története (M. Pásztor József) 11/31 Csingiz Ajtamov: Egy évszázadnál hosszabb ez a nap (Balogh Ernő) IV/30 A marxista irodalomelmélet története (Bata Imre) VI/36 Antológia de la poésia hungara (Fenyő István) III/31 Apáti Miklós: Szerelmi történet (Varga Lajos Márton) IX/31 Arany János: Balladák (-kroó­) XI/38 Arany János estéje (K. A.) III/38 A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. kötete (-d-fi) VII/26 A „történelem és osztálytudat” a 20-as évek vitáiban (Tökéczki László) VI/30 A szélörlő — Észt elbeszélők (Pusztay János) 1/34 Az Egyetem a jövő iskolájáért (S. L.) 1/38 Az esztétikai nevelésről (Sz. Szabó László) 11/33 Az ezredforduló iskolája (N. Sándor László) 1/33 Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz (G. Zs.) VI/38 Bajomi Lázár Endre: Párizs csillagként reszkető (Nyárádi Éva) XII/35 Bán Zsuzsa: Hazug szerelmek (Húsz Mária) 1/35 Bárdos Pál: A második évtized (Szerdahelyi István) 1/34 Benkő Attila: Péntek után csütörtök (D. Magyari Imre) VII/30 Bertha Bulcsú: Fehér rozsda (Mátyás István) X/29 Bartók László: Tárgyak ideje (Varga Lajos Márton) IV/32 Békés Ferenc: A színésztársadalom helyzete Magyarországon 1980-ban (z. I.) 11/38 Bodrogi Tibor: Törzsi művészet (­biernaczky-) V/38 Bokor László: Történelmi pillanatok (­veress­) III/38 Boldog házasságok titkai — Fekete Gyula könyve (-II-) II/6 Bucz-Havas: Helyzetkép az amatőr színjátszó mozgalomról (­zappe­) VII/37 Czakó Gábor: + (Halász Lajos) VII/27 Csalog Zsolt: A tengert akartam látni (Illés László) V/33 Csoóri Sándor: A félig bevallott élet (Tarján Tamás) VII/20 Csurka István: Kettes kolbász — Utasok (Kartal Zsuzsa) V/29 Dékány Kálmán: A gyalogló látomásai (­S-) IV/38 Dobai Péter: Vadon (Balogh Ernő) VII/29 Eszterházy Péter „bevezetései” (Balogh Ernő) XII/33 Falus Róbert: Az aranymetszés legendája (Miklós Pál) XII/35 Fábry Zoltán összegyűjtött írásai I. (Kovács Győző) II/29 Fejes Endre: A fiú, akinek angyalarca volt (Fülöp László) X/29 Fonákés Judit: Az elhallgatás (Földes Anna) X/31 Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika (Wintermantel István) VII/24 Folyamatos jelen (Balogh Ernő) 11/33 Garai Gábor: Indián nyár (Pákovics Miklós) IV/38 Gáli István: Hullámlovas (Illés Lajos) V /32 Gáli István: Karcolgatunk (Simon Zoltán) IX/30 Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában (S. L.) XI/38 Gerencsér Miklós: Aradi napló (Antal Mariann) XI/31 Gergely Ágnes: Hajóroncs (Kovács Dezső) V/29 Gergely Mihály: Szakmám, a lelkiismeret (Pelle János) 1/34 Gerő János: Vallomás a szülőföldről (Sarkadi László) XI/32 Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája (Tarján Tamás) VJ 121 Gutai Magda: Találj ki engem (M. 1.) V/30

Next