Kritika 12. (1983)

5999,6 TI­KI MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK 1983. január-december Cikkek, tanulmányok Agárdi Péter: Művészetkritika és ideológia — Történeti reflexiók egy aktuális vitához V/10 Ambrus Zoltán Péter: Amatőrök Békésben IX/13 Ancsel Éva: Közakarat, több pénz, több teher XII/2 Az ideológiai tanácskozás után III/2 Babinszky Pál: Egy tanító közérzetéről X/8 Bayer József: A pluralizmus mint kényes kérdés I., II. X/14, XI/20 Beke József: Irodalmi ,,Ki mit tud?” — Gondolatok a most érettségizők irodalmi ismereteiről VI/5 dr. Bereczki Elemér: Életmód Békés megyében IX/10 Bíró Endre: Levél a szerkesztőséghez VII/8 Dr. Bölöny József: Könyvkiadásunk a pápaságtörténet tükrében IX/20 Dér Mária: Az állami gondozottak lakáshelyzetéről — Hozzászólás Bognár Szabolcs „Törvényes csövesek” című cikkéhez — 11/16 Cseri István: Tanítók egy gazdag faluban X/9 Csibra István: Marx a kultúráról III/3 E. Fehér Pál: Amit ismerünk — és amit nem­­ X/3 E. Fehér Pál: Illyés Gyuláról — post mortem V/3 E. Fehér Pál: Okulni és nem letagadni — Jegyzetek a Teleki-problémáról — és nem csak arról IX/17 E. F. P.: Marosán V/26 Erdős Péter: Felszólalás a szennyhullám ügyében VII/16 Fábri Ferenc: Városi demokrácia Budapesten VII/3 Fekete Mihály: Emlékeim Rajk Lászlóról XI/14 Fekete Sándor: A „reálpolitika” illúziója II/ 7 Fekete Sándor: Egy vita háttere VI/28 Fekete Sándor: Petőfi világszabad­sága III/11 Fitos Vilmos: Szárszó után — A Szabad Élet Diákmozgalom tevékenysége XI/10 Flamm János: Váci hétvége 1/8 Galsai Pongrác: Mezei Mária halálára V/2 Garai Gábor: Emlékezem „Aranyhajú szirének énekére” — Száz éve született Juhász Gyula IV/20 Gulyás István: Egyetemisták — Miskolcon (Feljegyzések egy életmódról) V/22 Győri Judit: Franz Kafka műveinek magyarországi recepciójához XII/27 Halász László: Változatok az unalomról X/26 Harsányi László: Válasz egy felszólalásra X/17 Havas Gábor—ifj. Schiffer Pál: A koncepciók születtek egymás után... I., II. III/27, IV/27 Hermann István: Búcsú Mihail Lifsictől (1905—1983) XII/14 Hu Jao-pang: Tartsunk ki az elemzés módszere mellett hágjunk magasabbra (Fordította: Polonyi Péter) VI/17 Stephan Hermlin: Hölderlin 1944-ben (Fordította: Vörös T. Károly) VI/9 Hoffmann Tamás: Rablók vagy szentek ... X/29 Illés Endre: Eretnek vallomás Stendhalról 1/9 József Dénes: Új szállodák a Duna-parton 1/6 József Dénes: Száz éve született Walter Gropius V/16 Juhász Gyula: Bibó István békeajánlatáról XII/17 Kardos Pál: Egy Babits-monográfia töredékei XI/3 Karikó Sándor: Mi a konformizmus? 11/15 Király István: Közös gondolkodás — — közös felelősség — Meditáció egy fiilm ürügyén III/6 Kiss Lajos: Az egység ellentéte IX/16 Hans Koch: Marx, Engels — az irodalom és a kor harcai (Fordította: Falusi Ágnes) VI/20 Koltai Tamás: Gobbi Hilda születésnapján VI/14 Koltai Tamás: Jobba Gabi (1947—1983) X/10 Koltai Tamás: Színész-nábobok: Csortos és Somlay 11/12 Kovács Dezső: A szociográfiától az epikáig (Arcképvázlat Tar Sándorról) XI/17 Kozma Tamás: Népességstabilizálás és iskolafejlesztés VI/4 Köpeczi Béla: A forradalom értelmezése — Marót ürügyén 11/23 Dr. Köteles Lajos: A Békés megyei könyvkiadásról IX/15 Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben IX/11 Lengyel Béla: A szellem erejével... XI/7 Levél a visszhangról — Dr. Kis György esperes plébános levele VI/25 Lőkös István: Dudás Kálmán (1912—1983)­­ XI/26 Lukácsy Sándor: Levél a szerkesztőhöz VII5 Molnár Gál Péter: A Tragédia jogdíjai X/22 Molnár Gál Péter: Főszerepben Lenin IV/11 Nagy Péter: A huszadik század drámájáról VI/21 Nagy Sz. Péter: A menekülő polgár mítoszai V/24 Nagy Sz. Péter: Kívül s felül — Nagy Lajos különvéleménye 11/11 Nagy Sz. Péter: Szentkuthy Miklós 75 éves VI/16 Németh G. Béla: Babits, a szabadító XI/6 Néray Katalin: A megkezdett nyilvános beszélgetés folytatása — Vázlat Vilt Tiborról XII/10 Néray Katalin: École de Paris — École de Szentendre — Száz éve született Czóbel Béla IX/20 Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről VI/7 Nyárádi Éva: Magyar műtárgy — áron alul 11/22 Ördögh Szilveszter: Az észre nem vett Szomory — Egy visszhangtalan színházi előadás mementójaként VII/5 Pamlényi Ervin: Vázlat Szekfű Gyuláról — Születésének 100. évfordulóján V/17 Pándi Pál: Mai felelősség — a holnapért — Hozzászólás az oktatásügyi javaslatokhoz XI/12 Párczer Ferenc: Pofon a művésznek VII/7 Pintér István: Szárszó, 1943 VII/9 Pogány András: Ki a mecénás? — Változások, aggályok és feladatok a képzőművészeti életben IV/22 P. Szűcs Julianna: Annales Vajda Lajos születésnapjához IX/21 P. Szűcs Julianna: A tó csöndje — Szász éve született Egry József III/9 Rajk András: Óda — József Attila költeményének keletkezéstörténete VI/27 Ránki György: Búcsú Kadosa Páltól V/8 Rátz Ferenc: Minőség és tekintély — A pedagógusok megbecsülésének hiányáról VI/3 Rényi Péter: A közös gondolkodástól a közös cselekvésig. Válasz Király Istvánnak „Közös gondolkodás, közös felelősség” című cikkére IV/10 Rózsa Gyula: Szobrászat és nemzettudat Szervátiusz Tibor — jegyzetek VII./24 Sarusi Mihály: Román műhely Gyulán IX/12 Sármány Ilona: Kós Károly, az építő XII/11 Sík Csaba: Egy siker természetrajza VII/8 Sík Csaba: Pofon a művészetnek V/ll Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása III/15 Sivó Emil: Veszélyben a színházpolitika? VII/4 Száraz György: Benjámin I., II. IV/12, V/12 Száraz György: Magyarázó sorok egy forgatókönyvhöz XII/3 Hunok Párizsban — Részlet a forgatókönyvből XII/4 Száraz György: Mindennapi jegyzetek III/26 Szerdahelyi István: Dokumentum és fikció XI/18 Szilágyi Ákos: Andrej Voznyeszenszkij 17 Én-je I., II. H/19, IH/24 Sz. I.: Mátrai László (1909—1983) XII/28 Sz. Szabó László: Változó valóság felhőkkel X/25 Takács Ferenc: William Golding — Nobel-díjjas XI/16 Tamás Aladár: Az örök Nagy Lajos II/9 Tamás István: Palotai Boris (1904—1983) X/21 Tandori Dezső: Feljegyzések, költészetről — Két költő, három kötet IV/17 Tandori Dezső: Juhász Ferenc Versprózák kötetének újraolvasása 11/18 Tarján Tamás: Egy nevettető halálára (Kazal László 1911—1983) VI/26 Tarján Tamás: Melyik út vezet Rómába? — Bereményi Géza, Nádas Péter és Spiró György drámaköteteiről V/6 Tarján Tamás: Próba — szerencse? Jegyzetek a nyári színiszezonról X/12 Jurij Trifonov: A múlt bennünk él (Wintermantel István) I/18 Varga F. János Egy magyar citoyen zsákutcája — Csécsi Imre (1893—1961) VII/23 Vági Gábor: Településfejlesztés — vitákkal 11/13

Next