Kritika 14. (1985)

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK 1985. január—december 1986 jan 2­8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Cikkek, tanulmányok Ambrus Z. Miklós: Még tervezet II/l0 Antal Gábor: Haza és haladás Ferenc Jóska végnapjaiban I/22 Antal Gábor: Sós Endréről VII/ 2 Aradi Nóra: A címzett ismeretlen? 1/12 A XIII. Kongresszus után IV/ 2 Bajomi Iván: Saját kiadás 1/13 Bajomi Lázár Endre: „Hatalmas mág­nes” — Victor Hugo és a magyarok V/16 Balogh Tibor: Ember ez, nem gyermek ... VI/18 Barabás Edit: Kultúra a hátrányos helyzetben? 11/ 9 Beck Ottó: A lapterjesztésről VI/24 Berkes Erzsébet: Harag Cseresnyés­kertje X/ 7 Berkes Erzsébet: Harag György (1925—1985) IX/25 Besenyi Sándor: A nyolcvanas évek magyar értelmiségéről III/ 9 Boldizsár Iván levele a szerkesztőséghez XI/24 Breuer János: Temető violinkulcsban XII/ 6 ' Czimer József: A leláncolt és meg­szabadított Proteusz V/ 6 ’sató Katalin: Lehet-e demográfiai „csúcsok”-ra általános iskolát tervezni? 1/ 8 'Csányi László: Főhajtás — Száz éve született Benedek Marcell IX/16 Csibra István: Meditáció egy tan­könyvről VI/13 Dallas Jenő: Mondjuk a magunkét VI/ 9 Darvasi István: Errare non est semper humánum IV/26 Demény Pál: Nyilasokkal a Csillagbörtönben 11/22 Dobai Péter: Hazánk és külföld XII/ 5 D. Szabó Ede: Hová tűnt a zongorista? — A filmhang problematikája 11/14 E. Fehér Pál: Volt-e politikamentes cserkészet? VI/17 E. F. P.: Elkerülhető perpatvarok X/23 Éles Csaba: Ki gondolkodik helyesen a hagyományokról? X/12 Ferenczi László: A belgáktól Babitsig, avagy az irodalomtörténet támadása XI/11 Mittler Katalin: A Cambridge Buskers hangversenye III/13 Forgács Éva: Párhuzamok — Történelmi jegyzetek a Bauhausról és a Whytemaszról IX/12 Kráter Zoltán: A fénykereső III/14 Garai Gábor: Jelen — Benjámin László hetvenéves XII/2 ■ Jeró András: Egy kiállítás képei — Ferenc József és kora 1/20 Gulyás Mihály: Legyen kenyér a kezében... 1/7 Keiszler Vilmos: A honfoglalástól a kitelepítésig — Magyar történelem a nyugatnémet tankönyvekben XI/ 7 Herman József: Nyelv, állam és politika 1I/ 3 Hollós Máté: Korszerű és kortalan 11/17 Illés László: Fantasztikus álom a léttelen valóságról — Szilágyi Ákos: Nem vagyok kritikus XII/15 Jóri János: A mai magyar társadalom és a vallás IX/ 4 Juhász Pál: A visszatorlódásról — Változások a falusi fiatalság életében 1/ 9 Justus Pálné: Emlékeimből IV/20 Kerékgyártó István: Kulturális demokrácia és társadalmi részvétel II/H Dr. Kertész Pál: Levél a szerkesztőséghez III/21 Ki hamisítja a történelmet? III/ 2 Kiss Lajos: Kafka magyar felfogásban XI/ 9 Koltai Ágnes: Kié a fotográfia? 11/19 Koltai Tamás: A 75 éves mester (Major Tamás köszöntése) 1/11 Kovalovszky Miklós: Aki Franyó, az Zoltán is? V/20 Kovács Sándor Iván: Kálnoky László feltámadásai IX/28 Kovács Sándor Iván: Találkozások Tolnai Gábor 75. születésnapján XII/ 4 Kozma Tamás: A közoktatás fejlesztése alulnézetből XI/17 Körtvélyes Géza: Egy igazság határai X/10 Köves Rózsa: A Szép Szó és Szirtes Andor X/13 Kunszabó Ferenc: Szellemi­­ közegészségügyünk 11/13 Ladányi Andor: A tudományegyetemek fejlesztési problémáiról VI/11 Lengyel Balázs: Elemi szerkezetek Kosztolányi prózájában VII/12 Levendel Júlia—Horgas Béla: Cselekvési lehetőség V/22 Links Anna: Utak, állomások, emberek XI/25 M­agy­ari A. Sándor: Egy (csaknem) magyarul beszélő amerikai film (Zürichi filmlevél) XI/18 Mányoki Endre: „Valahol még nem bent, de már kint sem” X/15 Márkus Béla: Sarkadi Imre: Január IV/22 Mészáros István: Újra a cserkészetről, de egy kicsit többről VI/16 Mészáros Róbert: Leletmentés 11/18 Mihalik István: Fordítani csak szépen... V/20 Mihályi Gábor: Magyar dráma lengyel honban — lengyel dráma magyar honban XI/12 Mihályi Gábor: Még egyszer a színházi struktúráról V/ 4 Molnár Gál Péter: A találkozás elmaradt V/10 Molnár Gál Péter: A területen kívüli színház III/20 Molnár Gál Péter: Madách-puzzle 1/23 Nagy István Attila: A némaság könyve után — Gondolatok Bari Károly könyvéről VI/19 Nemes Nagy Ágnes: Ízlésváltozások a Kosztolányi-vers körül VII/10 Németh G. Béla: A józan értelem költője IX/11 Nyárádi Éva: Milliók óhajai III/22 Nyers Rezső: Egy teljes élet IV/20 Ördögh Szilveszter: Az átmenet teljesítményei VII/ 3 Papp Zsolt: Teorémák, tűzkohók — Tizenöt tűnni nem akaró év nyomában 111/10 Papp Zsolt: Teorémák, tűzkohók IV/15 Pándi Pál: Az illetékesség kétféle értelmezése III/ 8 Péter László: Megjegyzések a Kritika augusztusi számához XI/24 Polinszky Károly: Univerzitás? Diverzitás? — Művelődéspolitika­ XI/15 Poros András: Történelmünk francia szemmel 11/24 Pruzsinszky László—Szakoly Sándor: „Amit kötelességünk volt tenni” XI/27 Réz András: Mi az oka, hogy Magyar­­országon a video lábra nem tud kapni? X/ 3 Rigó Béla: Magánvélemény a magánkiadásról 1/14 Rónay László: Széljegyzetek egy antológiához VII/ 5 Rónay László: „Untergang des Bürgers” — Márai Sándor szubjektív krónikája IV/19 Ruff Imre: Talán még idejében szólok VI/10 Sarkadi László: Égető hiány IX/ 5 Sarkadi László: Univerzális gondok a felsőoktatásban VII/25 Schiller Róbert: Hümmögés Ruff Imre cikke fölött VII/25 Szabadi Judit: Rippl-Rónay Józsefről — évforduló nélkül IV/17 Szato Noriko—Vida János: A japán írók és az atomfegyver XI/ 6 Szász János András: Nemzetiség, anyanyelv, régi kultúra X/18 Szegő Andrea: Évfordulós képzet­társítások IV/ 5 Szepes Erika: Ki képviselje Horatius érdekeit? I/15 Szepesy Gyula: Mi az igazság Horatius körül? V/21 Szerdahelyi István: A tudós politikus — Tóth Dezső (1925—1985) X/ 2 Szerdahelyi István: Feljegyzések a neoavantgarde évadaiból X/14 Szerdahelyi István: Lukács György és a 45 utáni művészetpolitika V/ 3 Szerdahelyi István: Széljegyzetek egy helyzetképhez IX/ 9 Sziládi János: Könyvkiadás a nyolcvanas években IV/24 Tandori Dezső: Egy költő újra „végképpen” — Wolfgang Hilbig XI/10 Tandori Dezső: Félig magánkiadásban 1/16 Tandori Dezső: Heinrich Böll (1917—1985) IX/15 v/

Next