Kritika 15. (1986)

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK 1986. jani 13. január—december Évi Cikkek, tanulmányok Alföldy Jenő: A poéta minor -Ellenvélemény IV/23 Az elitképzés fellegvára - Szász Imre: Ménesi út (Szepes Erika, N. Pál József) IV/18 Bajomi Lázár Endre: Fischer Imre avagy Prousttól a Pantheonig VII/12 Bajomi Lázár Endre: Mérei - Mák XI/22 Dr. Bán Ervin: Pazarló közoktatás? IX/ 8 Bárány Tamás: Villanófénynél -Egy írói indulás emlékeiből 11/13 Bender Katalin: Válságok? Változások? 1/ 3 Berkes Erzsébet: Nem vitatkozom VII/29 Bérczes Tibor: Hunok Hollandiában VI/20 Bérczes Tibor: Magyarország tíz szemszögből X/18 Boldizsár Iván: „Erdély második Trianonja” XII/ 9 Botlik József: A hűség nyelve VI/21 Böhm Edit: Költészet és előadóművészet - avagy lehet-e szövetség költő és előadóművész között? IX/26 Breuer János: A dalnak lenge szárnyán? XI/14 Breuer János: A zavar bősége, avagy festival all’ ongherese IV/24 Breuer János: Hírhedett zenésze a világnak VII/18 Breuer János: Zsörtölődés évfordulók után 1/10 Csorba Győző: Numen adest -Borsos Miklós nyolcvanéves VIII/ 2 Dallos Jenő: Kritika a kritikáról XI/26 Dárdai Árpád: „A zene szerény...” III/21 Demény Pál: A kicsi mérges öregúr VII/ 8 Demény Pál: Emlékeim a pártalapítóról II/ 3 Domonkos János: Két nép iránti hűség X/20 E. Fehér Pál: A módszerről van szó 11/23 E. Fehér Pál: Egy realista író­­Mesterházi Lajosról születésének 70. évfordulóján 11/16 E. F. P.: Másról volt szó VI/ 2 E. F. P.: „Nyelvi ínyencségekkel cizellált dorong” IX/21 Elek István: Szempontok és megjegyzések a Tézisekhez V/ 5 Erdei János: Egy költővel kevesebb? VII/29 Erdős József: Üzenet Mexikóból -Hartai Hartmann Emil emlékezetére VII/ 9 Erényi Tibor: Kun Béla és életműve II/ 5 Endrődi Szabó Ernő: A szép királylány és a rút kritikus esete XII/ 8 Endrődi Szabó Ernő: Az elmúlás tragikus szépsége - Fiatal romániai magyar költők VI/22 Gaál Gábor szellemében - két évfordulóra VI/ 9 Forgács Éva: Huszár Vilmos esete a De Stijl mozgalommal 1/14 Földényi F. László: Lélegzet I. 11/11 Gerő András: A szabadságharc hadserege - Barczy Zoltán és Somogyi Győző könyvéről X/17 Gondos Ernő: A Gondolat és a kor valósága 1/ 7 Gyertyán Ervin: Párbeszéd vagy kötözködés? X/26 Gyertyán Ervin: Vallásról és ateizmusról -más összefüggésben III/ 7 Győri M. Hajnal: A grafológia a viták kereszttüzében V/14 Hegyi Béla: Művészet volna szeretni? XII/ 3 Hollós Máté: F. Z. Cs.­­ vagy főzőcső? - 10 éves a Fiatal Zeneszerzők Csoportja XII/24 Hollós Máté: Lét - avagy a „repetitív” opera VII/29 Hollós Máté: Vissza a közönséghez -a zene feltöltő erejével IX/11 Hollós Korvin Lajos: Üdvözülési kísérlet József Attila ürügyén (a bevezetőt írta Gyertyán Ervin) VIII/17 Horváth Márton: József Attila és az illegális Kommunista Párt 11/25 Hídvégi Máté: Szentek bevonulása a városba X/19 Hubay Miklós: Naplójegyzetek 1/13, 11/17, III/14, IV/14, V/13, VI/15 Illés László: Kun Béla az irodalomról II/ 4 Illés László: Societas civilis­­ hic et ibi III/ 6 Illés Jenő: A közös felelősségről 1/16 Illisz László: Lélegzet II 11/12 Jahn Anna: Egy kiállítás emlékezetére 11/16 Jalsovszky Katalin: Levél Vernet-ből - A spanyol polgárháború magyar önkénteseinek üzenete egy franciaországi internáló táborból X/ 5 József Dénes: Építészeti show a Rózsadombon IV/ 3 Kabdebó Lóránt: Pokoljárás, angyal módra - Tóth Árpád a húszas évek elején IV/12 Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Fiatal értelmiség - jelen és jövő V/ 3 Karikó Sándor: A szaktudományok és a filozófia kapcsolatáról VI/ 9 Karikó Sándor: Ifjúság és politika X/27 Kass János: Hincz Gyula (1904-1986) IV/15 Kántor Zsolt: A jó szöveghez fül is kell III/10 Kántor Zsolt: Versek, évek II/ 8 Kemény István: A Nagy Várakozás 11/10 Keresztury Tibor: Fiatal szemmel - Rendhagyó kritika Tóth Endre Bizalmas vallomás című kötetéről II/ 9 Koltai Tamás: A Márkus-szerep 11/22 Koltai Tamás: Ruttkai XI/15 Kovács Sándor Iván: Búcsú a búcsúverstől - Vas István fordítói vallomásával és egy új Weöres-fordítással VIII/39 Kozák László: „Bármelyik lap közölheti” II/1­1 Kozák László: Fátyolgyári szeánsz (Kemény István versei) XII/17 Kozma Tamás: Válasz Sándor Lászlónak 11/12 Kun Árpád: A fiatal korTakról és a megjelenésről n/ 8 Leipold Péter: Cselekvéskényszer nélkül?­ III/22 Lengyel Balázs: A múlandóság tragikuma IV/10 Lengyel Béla: Trócsányi Zoltánról -születésének századik évfordulóján XII/28 Ludassy Mária: Societas civilis III/ 6 Major Tamás: Kádár János József Attiláról X/24 Martos Gábor: A királylány egész­ségéért (nem orvosi értelemben) XII/ 8 Martos Gábor: A tévedés esélyei X/16 Moldova György: Ének az aluljáróban V/ 9 Molnár Gál Péter: Dayka Margit halálára (1907-1986) VII/17 Molnár Pál: Szabó Szabolcs: Pszichologika i/ g Nagy László: Reflexiók egy megfeledkezett „olvasó” kirohanásaira v/11 Nagy József: Mi végre működik az iskola? y/ 7 Néray Katalin: Hány éves a magyar plakát? x/ 3 Papp Zsolt: Az osztályharc állása 1/26 Papp Zsolt: Békés békétlenek -Vita a polgári engedetlenségről VII/ 3 Parti Nagy Lajos: Föld, ég, ember -Csorba Győzőről XI/ 7 Parti Nagy Lajos: „Protestáló pillanat” -Bertók László új kötetéről IX/22 Pintér István: József Attila és a munkásegység problémája 11/28 Pollák György: A maga feledkezett olvasó válasza 1/12 Pollák György: Az írástudók felelőtlensége 1/21 P. Szűcs Julianna: Martyn Ferenc halálára VI/ 6 Rátz Ferenc: Szegény embernek az olcsó a drága IX/ 9 Rényi András: Eklektika ’85 - Melankólia és haláltánc A „transzavantgarde”-tól a „posztmodern”-ig - Kiállítási séta töprengésekkel vI/ 3 Robotos Imre: Méliusz József kávéházai X/21 Rónay László: Zelk Zoltán „keréknyomai” - A költő 80. születésnapján XII/16 Sarkadi László: Mérei Ferenc (1909-1986) IV/26 Sándor László: Mennyit keres a pedagógus? I/12 Simor András: Ladányi Mihály nagyságáról XI/ 2 Somlyó György: A „Philoktétész sebé”-hez ill/ 9 Sőtér István: Neuraszténiás nosztalgiák III/ll Spiró György: A Habsburg­abszolutizmusról XI/13 Spiró György: Az imposztorról - Részletek egy tanulmányból (Lejegyezte: Kocsis L. Mihály)

Next