Kritika 16. (1987)

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK 1987. január—december Cikkek, tanulmányok Agárdi Péter: Nemzettudat, művelődés kibontakozás XI/12 Angyalosi Gergely: Egy eszményi állampolgár könyörtelen részvéte - Gondolatok Grendel Lajosról IV/ 6 Általai Gábor: Andy Warhol (1930-1987) V/ 8 A­italai Gábor: Dobja el... IX/24 Ágh Attila: „Nincs adózás képviselet nélkül!” IX/19 Bajomi Lázár Endre: Bolyongás Nicolas Abraham „furcsa vidékén” IV/24 Balogh Ernő: Egy vitázó emberről VII/26 Bayer József: Lukács József (1922-1987) 11/19 Bayer József: Vonuljunk ki az ideológiából? IX/26 Báron György: A furgon és a ház -Michelangelo Antonioni hetvenöt éves IX/16 Beke Albert: Egy óra Miroslav Krlezával 11/19 Benedek István Gábor: Egy besúgó élete és utóélete IV/19 Bender Katalin: A „második gazdaság” mítosza X/ 3 Berkes Erzsébet: Hovatovább, hova tovább? VII/ 8 Bertha Bulcsú: Értékek védelmezője VII/28 Bécsy Tamás: Az ontológiai műnemelmélet szükségességéről III/23 Bodor Pál: Vajon ki volt Franyó Zoltán? - Tűnődő tisztelgés századik születésnapján VII/ 2 Boglári Békés István: Az ifjú Darvas Józsefre emlékezve VI/23 Botlik József: Csanda Sándor 60 éves VIII/ 2 Botlik József: Ének az éjben IX/11 Böhm Antal: Nemzettudat a 80-as évek második felében V/15 Breuer János: Kritika és önkritika -Széljegyzet Hollós Máté írásához IV/26 Breuer János: Régi zene - mai fül III/16 Brogyáni Judit: Kié Grendel Lajos? IV/ 8 Csalog Judit: Megjegyzések az értékválság kérdéséhez VII/12 Csontos János: „Eldadogni még ami kimondható” - Nagy Ferenc verseiről VI/18 Csontos János: „Valós vagyok egy gondolatvilágban” 1/ 8 Csepeli György: A mai magyar értelmiség ideológiai politikai arculatáról VI/14 Csizmadia Ervin-Fricz Tamás: Az ideológia társadalmasítása X/ 5 Del Medico Imre: Tisztelt Szerkesztőség! 1/ 2 Demény Pál: Kerek hetven esztendeje XI/ 3 Demény Pál: Máglyák énekelnek III/ 8 Dörnyei Zoltán-Medgyes Péter: Nyelvoktatás kisvállalkozásban XII/31 Duró Győző: Az értelmezés: véleményalkotás IX/13 E. Fehér Pál: A Jevtusenko-jelenség IX/20 E. Fehér Pál: Kardos László emlékezete III/35 E. Fehér Pál: Vita végén - viták közben 11/15 Egy 14 soros vers körüljárása X/13 Elek István: Ideológia és reform 15X1/ Elek István: Inflálódó tudás IV/27 Emléksorok három külföldi baráttól (Fónod Zoltán, Siegfried Rönisch, Lazar Lazarev) VII/31 Éles Csaba: Vasarely művészetszemlélete XII/14 Fejtő Ferenc: Vita a Szép Szó utóéletéről V/ 9 Fekete Gyula: Feljegyzés adóügyben VII/16 Fittler Katalin: Tátrai Vilmos 75 éves X/ 2 Fonó György: Cukrászok az ezernyelvű, egyszívű brigádban VI/20 Fónod Zoltán: Hűséggel és felelősséggel -Turczel Lajos köszöntése VIII/ 2 Forgács Éva: Kölcsönhatások III/12 Fráter Zoltán: Karinthy, a művészetgyerek VI/ 3 Fucskó Miklós: Csontos János versei XII/18 Fucskó Miklós: Egyszerű és kimondhatatlan 11/23 Gáli Ernő: A kölcsönös jobb megértés pászmáin a kelet-európai „nyomorúság” ellen III/29 Glavina Zsuzsa: Párbeszéd a vallásról V/13 Gombár Csaba: Levél II-hez az ideológiáról III/ 3 Gyertyán Ervin: Magyar film -magyar valóság XII/11 Gyimesi László: Protekció és pedagógia I/10 Heinek Ottó: Tesz-vesz, fordít-ferdít III/13 Heleszta Sándor: Levél Gombár Csabához VI/13 H. K.: Kultúrpolitika? XI/ 2 Horgas Béla: A belülálló kívülálló XI/ 2 Illés László: Önvizsgálat és követelés VII/24 József Dénes: A jövő építésze -Száz éve született Le Corbusier X/ 2 Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Az értékek nembelisége V/3 Kappanyos András: Vécécsésze-paradoxon V/ 6 Kállai R. Gábor: A világszellem lovaglása VII/13 Kemény István-Csontos János: Egy konzervatív fiatal­­Vörös István verseiről I—II 11/22 Kemény István: Majoros Sándor novellái X/23 Kerényi Imre: Ajánlások és kérdések a következő négy évre 1/21 Kiss Dezső: Néhány szempont az értékrend kérdéséhez II/ 4 Kiss István: A tantervkészítés alapjai XII/26 Király István: A művészetek társadalmi funkciója III/18 Koltai Tamás: Egy társulat dimenziói X/ 8 Koltai Tamás: Páger Antal alakváltozásai 11/17 Koltai Tamás: „Van hajlandóság a párbeszédre a rivalda két oldalán” 1/23 Kovács Éva: Egy rendhagyó mesterről -Száz éve született Csáth Géza 11/21 Kovács Sándor Iván: Pándi - Zrínyiről VII/29 Kozák László: Fucskó Miklós versei IV/26 Körtvélyes Géza: Az amerikai táncművészet antinómiái IX/17 Köteles Pál: Lelkek félárnyékban XI/10 Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzetiségi kérdés III/20 Kultú­r és ideológia XI/2 Kun Árpád: A Próbaút című antológiáról V/24 Kun Árpád: Tóth Krisztina verseiről III/13 Dr. Lakatos György: Konzervativizmus, elitek, váltógazdaság III/ 6 Lengyel Béla: Meg kellett szólaltatni őt... A kilencvenéves Dési Huber Istvánné emlékeiből IV/23 Lengyel György: Színházművészetünk folyamatosságáért 1/22 Lipcsey Ildikó: 35 éve alakult az erdélyi Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968) IX/ 6 Makai Mihály: A megbecsülés hiánya avagy másodrendű állampolgárok? XII/ 4 Maróti Andor: A kultúra haszna II/ 7 Matkó István: Mitől ne féltsük a magyar szocializmust? VII/10 Matkó István: Reformkényszer­­ avagy a politikai rendszer metamorfózisa XII/10 Mátyás Győző: Vég(h)elgyengülés 1/24 Márle György: Gondolatok egy levél nyomán XII/ 3 Meller V. Ágnes: A rendszerető filozófus esete az elveszett bőrönddel - Példázat az elfelejtés dialektikájáról VIII/14 M. Nagy Péter: A középiskolai KISZ, avagy az elvarázsolt kastély XI/21 Molnár Gál Péter: Előadás után XII/20 Nagy Csaba: Vita a Szép Szó utóéletéről V/ 9 Nádasdi József: Értékrend, érdekrend, érdektudat V/ 5 Németh G. Béla: Fölzárkózásban menedéket... Dsida Jenő évfordulójára V/10 Papp Zsolt: Jön a bal? 1/ 3 Pándi Pál: Akribia - Néhány megjegyzés Biberach dramaturgiai helyzetéről III/14 Pokol Béla: Videós egyetem 11/10 Pomogáts Béla: A moralista igazsága -Bajor Andor 60 éves IX/10 Porkoláb Tibor: A táj mítosza -Kun Ágota verseiről VII/ 9 P. Szűcs Julianna: Le a gravitációval! -Marc Chagall százéves VII/ 3 P. Szűcs Julianna: Tertium datur X/16 Rónai Mihály András: A Szép Szó utótörténete 11/18 Rónai Mihály András: Szép Szó -morzsák IX/ 2 Rádi Péter: Sok-e az ideológia vagy kevés? XI/18 Rónay László: Töredékek Ottlik Gézáról V/14 Ruff Imre: OTKA - Old Tricks to Keep Afloat XI/19 Ruszt József: A helyzetkép IX/12 Sajó András: Provincialitásunk mint befogadhatatlanság X/18 Sarkadi László: Az iskola és a társadalom XII/21 Sarlós Ferenc: Hozzászólás egy interjúhoz V/10 Sas Péter: Képzőművészet Észak-Erdélyben 1940-44 V/23 S. E.: Szovjet pillanatkép az észak-erdélyi magyarságról 1946 végén IX/10 Sőtér István: Pándi Pál Petőfije VII/26 Spira György: Még egyszer Batthyány Lajosról VI/29 S. Sárár Margit: V. Kovács Sándor (1931-1986) III/17 Szabolcsi Miklós: Egy fiatal arc VII/22 Szabó Magda: A pillanat VII/31 *1 °&S/ S' S .

Next