Kritika 17. (1988)

8­6 MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ÉS KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK 1988. január—december Cikkek, tanulmányok — ————————————————— A Baloldali Alternatíva Egyesülés felhívása XI/18 A Magyar Újságírók Országos Szövetségé­nek állásfoglalása a sajtónyilvánosság kiterjesztéséről 11/12 Antal Gábor: Gogolák Lajos (1910-1987) III/26 Antal Gábor: „Sebaj!” - Emlékek Ladányi Mihályról XI/22 Aradi Péter: Napos oldal - Árnyékos oldal - Száz éve született Karácsony Benő IX/20 Ágh Attila: A kultúra „szűkített újra­termelése” III/ 3 Ágh Attila: Demokratára XI/ 2 Balogh Edgár: Múltunk vívmányait ne ad­juk fel - válasz Robotos Imrének erdélyi ügyben VII/ 3 Bartis Ferenc: Beletűzdelés a Balogh-Robotos vitába IX/12 Bán Zoltán András: Két új drámakötet és néhány régi kérdés XII/32 Bárkán György: Hogyan alakult ki az értékválság? V/ 8 Lécsy Tamás: Két dráma - két történelem­­szemlélet - Korunk megnyomorított hősei XII/28 Bereti Gábor: A Balogh-Robotos vita ■U­s margójára XI/11­­Beke György: Dávid Gyula 60 éves VIII/27 . Besenyei Sándor: A közösségi és egyéni­­ értékrendről IV/26­­ Bodor László: A reform ideológiája avagy az ideológia reformja IV/25 1 i Hodri Ferenc: A „kétfedelűség” harmadik­­'•M és többedik fedele XI/19 ■ffrjtár Endre: A posztmodernizmus és a közép-és kelet-európai irodalmak VII/ 3 Kojtár Endre: Feltámadt könyvek XI/25 is ért Mária: (Szak)szervezkedjünk?­ VII/11 • .er János: Egy emlékezetkihagyásról VIII/39 I­ler János: Gazdálkodás, Horatio, , gazdálkodás 11/22 ' ■Shier János: Recrudescunt vulnera...? ■ Feszültségek zenekultúránkban IV/10 B Breuer János: Kortárs zene - Kortárs­­ előadó V/15 Breuer János: Vizsgázik a kritikus. Egy koncertbeszámoló margójára III/25 Chikán Bálint: Utak a magyar festészetben XI/31 Dr. Cserháti József: A dialógus jegyében - Számíthatunk-e a társadalmi meg­újulás programjának végrehajtásában az ifjúságra? VI/28 Csizmadia Ervin: A norma elvesztése IV/ 8 Csontos János: Pucc(s)talanul - Szubjektív reflexiók Kappanyos András cikkére IV/16 Dr. Del Medico Imre: Tisztelt Szerkesztő­ség I­X/23 Demeter János: A nemzetiségi jog problémái IX/ 8 Dr. Domán István: A felekezetek közötti békéért 11/15 Dvorszky Hedvig: Gondokkal terhes fényes nap - július 1 - Építészeti világnap XI/29 E. Fehér Pál: Fiktív pártok, fantomviták IIII/10 E. Fehér Pál: Jegyzetek az Irodalmi Szemléről IX/ 2 Enyedi Sándor: „Tisztító önvizsgálat ideje jött el...” XI/12 Éles Csaba: „A kultúra a cél” - Lukács 1919-ben - avagy szembesítő mementó a „Kultúra és ideológia” vitához VI/ 6 Flamm János: Csatát vesztve...győztesen? IV/17 Forrai Eszter: Önvallomás a „Villámok árnyékában” 11/28 Garai László: Néhány kommentár II/ 7 Gálik Mihály-Halmai Gábor-Hirschler Richárd-Lázár Guy: Javaslat a sajtó­nyilvánosság reformjára X/23 Gerő András: Erdély története 1/ 3 Dr. Gondi József-Mihály Albert: A szocia­lizmus politikai rendszerének reformjá­hoz - tézisek VIII/23 Görög Tibor-S. Horváth Jenő: Hová és hogyan tovább? VI/ 8 Gyárfás Péter: Oldalnézetből - Egy gyűjtő töprengései VI/13 Gyertyán Ervin: A marxizmus konjunk­túrájáért III/ 5 Gyertyán Ervin: Kedves Ökrös Tamás! VI/ 5 Györffy László: Cár vagy kalaposinas? 11/19 Heiszler Vilmos: A magyar történelem osztrák tankönyvekben VII/ 6 Horgas Béla-Levendel Júlia: Új folyóirat, a Liget IX/31 Jalsovszky Katalin: Magyar diplomata a Kristályéjszakáról XII/21 Jánosi Ferenc: A Demokratikus Közös Piac elméleti lehetősége és gyakorlati szükségessége VIII/17 Jánosi Ferenc: Amerongen úr bezzeg tudja XI/ 4 Jánosi György: A szórakozás szimptómái - Kórkép és diagnózis V/ll Józsa Ágnes: Válasz VI/15 Kappanyos András: Egy huszonéves a nemzedékről 1/10 Kappanyos András: Ki látja a költőt? VIII/15 Kappanyos András: Változatok fáramászásra IV/16 Kállai R. Gábor: „A ló kérdez”, nem bukfencezik III/23 Kemény István: András Imréről 1/ 9 Kenéz Ferenc: Életének társa voltam IX/21 Kerékgyártó István: Zsákutcában a kultúra? VIII/16 Kiss Gábor: Kié a felelősség? V/ 3 Kiss Károly: Közeg és politikai reform IV/ 6 Kiss Károly: Nyílt levél Agárdi Péterhez III/10 Király István: Az önarckép poétikája­­- Szávai János Magyar emlékírók című monográfiájáról XI/20 Király István: Irodalom és ideológia II/ 3 Koltai Tamás: Hogyan lettem színikritikus -in memóriám Pándi Pál II/ 2 Koltai Tamás: Partitúrából - katedrálist - Gondolatok a színházművészet esztéti­kájához VII/26 Komáromi Sándor: Szent és profán - Az értékrendvita egy referátumához XII/ 8 Kovács György: Hogyan kezdődött avagy miért kell könyörögnünk? XI/ 7 Kovács Győző: Balogh Edgár kelet-euró­paisága XI/17 Köpeczi Béla: Közművelődés - 1988 VII/ 8 Kurján Sándor: Kell-e a reformnak ideológia? IV/29 Laczkó Béla: Az oktatás korszerűsítése: ideológiai szükségszerűség VII/18 Lázár Guy: A szocialista nyilvánosság tör­ténetének alapvonalai - Kísérlet X/18 Lévai Júlia: Képeskönyvek a szerelemről IX/30 Lovrity Endre: Beszéljünk az értelmiségről IV/ 3 Lőcsei Gabriella: Fiatal tévérendezők -rózsaszín szemüveg nélkül I/14 Magyar István: Diagnózisok és koncepciók­­és ami hiányzik belőlük XI 6 Magyar László András: Félremagyarázat IX/32 Makai Mária: Marx és a közvetlen „naturalizálás” programja VII/20 Maróti Andor: Az értelmiség és a kultúra XI/ 6 Márkus Béla: A Nagy-filológia, avagy a „kétfedelűség” VIII/14 Márkus Béla: Írástudók Kelet-Európában IX/18 Mihályi Gábor: A nulla fokon túl -A posztmodern dráma és színház VII/33 Miszográd Gábor: Göcsörtök a diófán VI/16 Molnár Géza: Nagy Lajos nyomdokain IV/18 Murányi Zoltán: A fogalmak csoda­országában ... IV/28 Nagy Ferenc: Szilánkok az összetört Tükörből 1/ 9 Nagy Péter: Tariménes hazatérése VI/ 3 Németh G. Béla: Mindennapi szomorú­ságaink művésze - Mándy Iván 70. születésnapjára XII/ 2 Nővé Béla: Adalékok egy szellem repatriá­lásához - Gogolák Lajosról XI/23 Oláh Miklós: „Zárkózott” ügyeinkről avagy mennyi idő szükséges a tiltott gyümölcs érleléséhez? VI/15 Ölvedi Ignác: Elöljárt-e a Szovjetunió a fegyverkezésben? VIII/11 Ökrös Tamás: Az a priori bizalom logikája VI/ 5 Papp Zsolt: Görgényi IX/27 Pét­erdi Nagy László: Az igazi revizor VII/24 Petőcz György: A bukfenc elmélete helyett az elmélet bukfence III/21 Pomogáts Béla: Felemás jelenlét V/17 Popper Péter: Metapszichológiai töprengé­sek 1/16 Fása Zsolt-Tóth István: Az ideológiai fejlődés viszontagságai Magyarországon 11/22 P. Szűcs Julianna: Kellünk-e egyáltalán? - gondolatok a mai magyar­­ és persze fiatal magyar képzőművészet sorsáról III/14 Pusztay János: Nem könyörögni, de tenni kell - Néhány gondolat a tanárképzés­ről XI/ 9 Radnóti Zsuzsa: Mellékszereplők kora III/16 Rádi Péter: Értékválság és monopolszocia­lizmus X/ 3 R. I.: Balázs Sándor vallomásai IV/24 Robotos Imre: Bukarest, 1956­­ Emlékezés egy őszi éjszakára IV/30 Robotos Imre: Domokos Géza hatvanéves V/10 Robotos Imre: Kurkó Gyárfás emlékére III/27 Robotos Imre: Nagyváradi utcasarkok IX/10

Next