Kritika 20. (1991)

TARTALOMJEGYZÉK 1991. január-december Cikkek, esszék, tanulmányok Acsay Judit: Be vagy a Hét toronyba zárva? Avagy tizenkét fejezet a lepkék életéből egy építészeti tervpályázat kapcsán 1/8 Acsay Judit: Nyomott anyagok - Andy Warhol a Műcsarnokban IV/11 Ágh Attila: Anglia - az évszázadokra elhú­zódó rendszerváltás 1/19 Almási Miklós: A Kína-szindróma IX/32 Almási Miklós: Aki nem fogja be a száját -Hány éves is Eörsi, a publicista? VI/5 Almási Miklós: A progresszív liberalizmus feltámadása? - John Rawls és óvodája 1/24 Almási Miklós: Az egypólusú világ V/3 Almási Miklós: Családlátogatás gazdagok­nál - Dallas X/21 Almási Miklós: Európa-metafora - Szabó István: Találkozás Vénusszal XII/4 Almási Miklós: Gorbacsov és a Birodalom csapdái IV/12 Almási Miklós: Jelen­ szcenáriók a tegnap tenyerén (Lengyel László: Micsoda év c. könyve kapcsán) XI/13 Almási Miklós: Semmi sem biztos­­ Joseph Heller: KÉpzeljétek el 11/22 Almási Miklós: Szereti ön Mozartot? VII/6 Babarczy László: Mag hó alatt (Lejegyezte: Stromajer Andreas) VI/6 Balázs Magdolna: Pártos vagy független le­gyen-e a kultúra? 11/35 Bártfai Gergely: Az elsikkasztott forrada­lom IV/8 Bayer József: Nemzeti kérdés és „alkotmá­nyos patriotizmus” VI/31 Be­ke György: Ami kimaradt a képből V/33 Bethlen István, gróf: Emlékirat a dunai kon­föderáció tárgyában XI/35 Bethlen István, gróf: Levele Eckhardt Ti­borhoz XI/34 Bihari Mihály: Kádár-rendszer - kádáriz­mus II/3 Boros Géza: Áruházi séták I. - Corvin V/15 Boros Géza: Áruházi séták II. - Úttörő VI/24 Boros Géza: Áruházi séták III. - Extra, Verseny, Csillag, Otthon VII/25 Boros Géza: Áruházi séták IV. - Divatcsar­nok VIII/27 Boros Géza: Áruházi séták V. - Skála Buda­pest IX/26 Boros Géza: Áruházi séták VI. - Skála Met­ &­ró I­X/251 Boros Géza: Áruházi séták VII. - Luxus, Fontana XI/32 Boros Géza: Áruházi séták VIII. - IKEA, Tutto Mobili XII/28 Boros Géza: Az új címer 1/18 Boros Géza: Barbie, go home - Multireklá­mok IV/2 Boros Géza: Szaddám arcvize III/7 Böhm Antal: Lokális környezet és önkor­mányzat 11/34 Breuer János: Menuhin tanít IV/21 Constant, Benjamin: A vallásszabadságról (Előszó: Ludassy Mária, Fordította: Csepeli Réka) XI/7 Csaadajev, Pjotr: Mi oroszok - 1840-50-es évek (Fordította: K. Cs. [Könczöl Csa­ba]) III/37 Csala Károly: Fragmentumok Fassbinder­ről­­ XI/24 Csalog Zsolt: A gyilkos édesanyja VII/48 Csíki László: Műhelygond IV/48 Csizmadia Ervin: Demokrácia és a társada­lom szocializációja 11/32 Csizmadia Ervin: Ellenzékiség a puha dikta­túrában IV/9 Csordás Gábor: Nem-euklidészi századelő III/48 Dalos György: Nemi és egyéb nyomorúsá­gok az orosz sajtó tükrében XII/14 Dániel Ferenc: Munkajegyzetek a drama­turgiai kisokosból XII/20 Deák Péter: Konzervatív katonák? X/14 Dér Mária: Arcképvázlat 11/26 Dér Mária: Szövőlány cukros ételekről ál­modik - Adalékok a hajléktalanság ki­alakulásának folyamatához III/14 Donáth Ferenc: Bibó István és a magyar demokrácia alapkérdése I. IX/28 Donáth Ferenc: Bibó István és a magyar demokrácia alapkérdése II. X/40 Donáth Ferenc a közvetlen demokráciáról I. (Bevezeti: ifj. Donáth Ferenc) VI/11 Donáth Ferenc a közvetlen demokráciáról II. VII/28 Dönhoff, Marion, grófnő: Hatalom és piac önmagában nem megoldás III/39 Eörsi István: Eörsi István hatvanéves VI/2 Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal 1/33 Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal V/19 Eörsi István: Két vers X/48 Fejtő Ferenc a Szép Szó újraélesztéséről (Előszó: V. E. [Vezér Erzsébet]) XI/21 Fekete Sándor: Egy bűnös írás VI/19 Fenyő István: Az eltűnt polgár nyomában (Márai Sándor: Egy polgár vallomá­sai) VI/26 Ferencz Győző: Életmű XI/48 Füzes Oszkár: A fehér ember már csak ilyen IV/29 Gerő András: A társadalom arcai IX/3 Gerő András: Hóman, Szekfű és ami utána következik 11/39 Gosztonyi Péter: A magyar Golgota - A magyarországi politikai megtorlások vázlatos története X/37 Gosztonyi Péter: A magyar Golgota II. XI/29 Gosztonyi Péter: A magyar Golgota III. XII/33 Grass, Günter: A meggyalázott kép (Fordí­totta: Glavina Zsuzsa) VI/35 Hahner Péter: A forradalmi terror problé­májáról VI/17 Hahner Péter: Egy kétes értékű rendszer­váltás - A francia forradalom 1/22 Hahner Péter: Mint történész X/2 Haiman György: Typo­grafológia III/5 Hegedűs András: Elitcsoportok szerepe a gazdaságban V/12 Heller Ágnes: A gyakorlati ész és ami nem az I. (Fordította: Stébel Éva) IV/33 Heller Ágnes: A gyakorlati ész és ami nem az II. (Fordította: Stébel Éva) V/23 Heller Ágnes: Columbo titkai (Fordította: Könczöl Csaba) VIII/28 Heller Ágnes: Miért szeretjük Mozartot? VII/6 Hexagonálé Bethlen-módra - Urbán Ká­­roly-Vida István: Gr. Bethlen István 1944-es emlékirata a Duna-föderáció­­ról XI/32 Hollós Máté: Zenei Világnapok, 1990 11/20 Hrabal, Bohumil: Mese az Arany Prágáról (Fordította: Kláris Györgyi) VII/2 láncú, Victor: „Vatra Romaneasca” (Fordí­totta: Kántor Erzsébet) V/32 így láttuk - Politikai pillanatképek 1990 májusából II/6 Illés Zoltán: Mi történt? (Környezet- és ter­mészetvédelem 1990) IV/18 Isenschmid, Andreas: Melankólia a paradi­csomkertben (Fordította: Glavina Zsuzsa) XII/2 JAKI (Összeállította: Józsa Ágnes) III/30 Kabdebó Tamás: Legendák Miklósa IV/6 Karsai László: Mítoszok, rágalmak és párt­propaganda II. 1/27 Kende B. Hanna: A bűnbak pszichológiájá­ról 11/14 Kiss Endre: Egy nemzeti liberalizmus elvi alapjairól Vall Konrád György: A disszidens kigúnyolja magát IX/38 Konrád György: Az irodalom világa és a világ XII/2 Konrád György: Égi-földi látványok VII/3 Konrád György : Mészöly Miklós 1/2

Next