Kritika 38. (2009)

2009 / 1. szám - Horváth Csaba: Csak a halál meg a Champions League. Esterházy Péter: Semmi művészet

2009. január Champions League nevezni a világot: az anya alakja magára veszi azt a hitet és illúziót, hogy az emberi méltósággal össze­egyeztethetetlen sorsot is méltó­sággal végig lehet élni. Az ember nem pusztán esendőségének, ha­nem paradox módon ontológiai méltóságának is tudatában van. Pascalnál maradva: gondolkodó nádszál. Anyám megengedte magának­­még mindig, vagyis már örökre - hogy a sárga turbánját vegye föl, öltse magára. Azt a darabot, amely közvetlenül mutatja úgyne­vezett úrinő voltát. (...) A husza­dik század második fele Kelet-Eu­­rópában­ nem kedvezett a dámák­nak. (Semmi művészet, 11. old.) Ez az úrinő voltot mutató turbán már a Harmonia Caelestiáren is megjelenik, ráadásul A szív segéd­igéinek az anyaképére utalva. Ak­kor még nem puffadt föl a Mami A futball az Esterházy­­szövegekben is alapvetően férfi­attribútum, hasa, parókát se hordott, s néha még kiöltözködött, mi azt a vad­sárga, dögös kosztümjét bírtuk, különösen a hozzá való turbán­nal. A turbán olyan volt, mint a dohányzás: valaki mást mutatott, mint akit naponként láttunk. (HC, 141.) A Semmi művészet nemcsak a folytathatóságot, de a retrospekti­­vitást is lehetővé teszi: elmesélhe­­tővé lesz az anyának az aranycsa­pattal egybeeső fiatalsága, még­hozzá úgy, hogy ez a h­ason mé­lyebbé válhat a kronológiai egybe­esésénél, de az élet-játék toposz korrekt újraírásánál is. A futball az Esterházy-szöve­­gekben is alapvetően férfiattribú­tum, amely eddig az „édesapám­hoz” kapcsolódott, legyen szó az aktív játékról (pl. Finoman értett hozzá, agyonhajtotta magát, há­rom helyett futott (hacsak nem volt megsértődve), s noha soha nem játszott egyesületben, csupán ré­ten, strandon, kispályán, mélyen ismerte a játék lényegét, ahogy mondani szokás, látott a pályán, a labdáinak szeme volt, kivételes tempóérzékének mind fejeléskor, mind szerelésekkor jó hasznát vet­te. HC, 242. old.) vagy a meccsné­zésről (pl. Ha megszólalt a Him­nusz, ha elkezdte Isten áldani a magyart, jó kedvvel, bőséggel, föl kellett állni, például válogatott­­meccs-közvetítéskor; édesapám ko­mor ünnepélyességgel fölemelke­dett, fiai minden egyes alkalom­mal mintha ellenálltak volna, mindenesetre megvárták, míg édesapám a szigorúság és ingerült­ség határán hátrapillant, s csupán ekkor tápászkodtak föl. HD 50. old.) A Semmi művészet középpont­jában azonban az anyának a fut- 3

Next