Libanon 1. (1936)

1936 / 1. szám

BEKÖSZÖNTŐ KOMLÓS ALADÁR: Egy magyar-zsidó irodalomtörténet elé BEKE ÖDÖN: Élet a halél után KECSKEMÉTI GYÖRGY: Az antiszemitizmus szociológiája SZABOLCSI BENCE: A keleteurópai zenestílus kialakulásához WIDDER SALAMON: Mendele Mocher Szeraríra KLEIN ABRAHAM: A véreső a zsidó néphitben KISEBB KÖZLEMÉNYEK: ZSOLDOS JENŐ: Kölcsey és Jeremiás: Berzsenyi és a zsidóság GRÓZINGER M. JÓZSEF: Mendelssohn Mózes, a német filozófia stílus­művésze ; Mendelssohn magyar fordításai FÉNYES MÓR: Akiba és a kezdeti kereszténység KÖNYVEK: KOHN ZOLTÁN: Abraham Heschel Maimonides, eine Biographie ZSOLDOS JENŐ: Turóczi-Trostler József: Mai Német Dekameron M. POGÁNY BÉLA: Komlós Aladár: Neró és a VII. a. BRÓDY LÁSZLÓ: Réz Bálint: Abiság RÓNAI PÁL: Panzini: Utazás egy lánnyal FOLYÓIRATSZEMLE I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BUDAPEST 1936. JAN. — FEBR.

Next