Libanon 1. (1936)

1936 / 1. szám

LIBANON ZSIDÓ TUDOMÁNYOS ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT -T Szerkesztik: GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN , . . ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE HATSZOR (február, április, június, augusztus, október és december hó 15-én) Szerkesztőség:­­ . BUDAPEST, VI-I., WESSELÉNYI­­ UTCA 71 Főbizományos: FOLIO,, könyvkereskedés rt. Kiadóhivatal: FOLK). Budapest, VLy Andrássy­ út 19. , ' vv . v ' '' -- ” ■' ^ ' •’­­ * ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA : 1 P. El­őf­izetns­ a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Takarékpénztár rt. terézvárosi fiókja 39.741 sz.­csekkszámláján lehet. (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon ) Felhős szerkesztő : Zsoldos Jenő­­ _ _ Felelős kiadó : Kolm Zolt­án

Next