Libanon 4. (1939)

1939 / 1. szám

LIBANON ZSIDÓ TUDOMÁNYOS ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT Szerkesztik GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE HAT SZÁMBAN Szerkesztőség: BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI­­ UTCA 71 Kiadóhivatal: Dr. Bendetz és Társa könyvesbolt és tudományos antiquárium Budapest, VI., Andrássy-út 15. Telefon: 1-280-27. • • ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA: 1 P. Hirdetési árak: Egész oldal 24 P., féloldal 12 P., negyedoldal 6 P. Előfizetni a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Hitelbank Andrássy - úti fiókja 39.741 sz. csekkszámláján lehet (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon.) Minden cikkért szerzője felel. Felelős szerkesztő: Zsoldos Jenő. Felelős kiadó: Kohn Zoltán

Next