Libanon 5. (1940)

1940 / 1. szám

LIBANON Szerkesztik GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN MUNKÁCSI ERNŐ ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE HAT SZÁMBAN Szerkesztőség: BUDAPEST, XIV., SZENT DOMONKOS­ UTCA 8 Kiadóhivatal: Dr. Bendetz és Társa könyvesbolt és tudományos antiquárium Budapest, VI., Andrássy­ út 15. Telefon: 1-280-27. • • • ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA : 1 P. Hirdetési árak: Egész oldal 24 P., féloldal 12 P., negyedoldal 6 P. Előfizetni a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Hitelbank Andrássy­­úti fiókja 39.741 sz. csekkszámláján lehet. (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon.) Minden cikkért szerzője felel. Felelős szerkesztő: Munkácsi Ernő Nyomdáért felel: Richter Márton Felelős kiadó: Kohn Zoltán

Next