Libanon 6. (1941)

1941 / 1. szám

LIBANON Szerkesztik GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN MUNKÁCSI ERNŐ ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY SZÁMBAN Szerkesztőség: BUDAPEST, XIV., SZENT DOMONKOS­ UTCA 8 Kiadóhivatal: Dr. Bendetz és Társa könyvesbolt és tudományos antiquárium Budapest, VI., Andrássy­ út 15. Telefon: 1-280-27. • • • ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA: 1.50 P. Hirdetési árak: Egész oldal 24 P., féloldal 12 P., negyedoldal 6 P. Előfizetni a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Hitelbank Andrássy­­úti fiókja 39.741 sz. csekkszámláján lehet (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon.) Minden cikkért szerzője felel. Felelős szerkesztő : Munkácsi Ernő Nyomdáért felel: Richter Márton Felelős kiadó : Kohn Zoltán

Next