Libanon 7. (1942)

1942 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉ­SZETI EGYESÜLET TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA TANULMÁNYOK Turóczi-Trostiéz József: STEFAN ZWEIG Elek Oszkár: KARDOS ALBERT N. E.: HERENDI SZÉDERTÁLAK Zsoldos Jenő: IRODALMUNK ÚJ TALMUDSZEMLÉLETE Balázs György: A NÁZNÁNFALVI FAZSINAGÓGA KISEBB KÖZLEMÉNYEK Waldapfel Imre: „ISZTISZKA” BUDÁN Komlós Aladár: TAGJA VOLT-E ARANY LÁSZLÓ AZ SZR. MAGYAR EGYLETNEK? Fejér Lajos: ADATOK A MÁRAMAROSI ZSIDÓ ZENEKARRÓL KÖNYVEK Heller Bernát: Herényi Károly: ÉNEKEK ÉNEKE. Steiner Lenke: Szemere Samu: FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK./fa/»« István: Rosenthal-Weinberger: ÁBRAHÁM. Bródy László: Molnár Ákos: SZABADULÁS. AZ ORSZ. MAGY. ZSIDÓ MÚZEUM GYARAPODÁSA. BUDAPEST LIBANON Z S TA­D LAP

Next