Magyar Shakespeare-tár 4. (1911)

1911 / 3. szám - Értekezések - Bayer József: Egy vándorló színtársulat Shakespeare-műsora 1820-1837 közt

200 Egy vándorló színtársulat Shakespeare-műsora 1820 — 1837 közt, pl. biztos, hogy 12 helyen 13-szor a Sírásók jelenetet adták elő Hamletból: Siklóson (1830, VII/13.); Csepregen (1831, VII/27.); Sághon (1831, VIII/14.); Veszprémben (1833, XI/19.); Pápán (1833, XI/28.); Tinnyén (1834, III/23.); Selmeczen (1834, V/8.); Jászberényben (1834, IX/16. és 1836, 111/12.); Rozsnyón (1834, VI/26.); Gyöngyösön (1834, XII/8.); Pászthón (1835, 11/26.) és Kottán (1837, IV/19.).­ De tán követ­keztetést vonhatunk egy másik, nem kevésbbé lelkes magyar színigazgatónak, Kilényi Dávidnak eljárásából, kiről 1820. aug. 1 -éről, soproni vendégszereplése alkalmával ezt olvassuk: itt Sopronban ugyanis egy «Musikalis Mindenneműben» Shakespeare Hamletjéből elszavalta «ezen esméretes Tűnő­dést : Lenni vagy nem lenni s olly remekül eltalálta minden szónak s mondásnak kellett hangját, hogy azzal minden reménységünket felly­ül múlta».­ Nem lehetetlen, hogy Balog is az «esmeretes Tűnődést» szavalta el, mint a tragoedia oly részletét, melylyel legtöbb sikerre nyílt alkalom. Nem kevésbbé jellemző, hogy Hamletet Balog társulatá­nál mindig valami énekes- vagy vígjáték egy-egy felvonásá­val társítják, a­mi jele annak, hogy Hamlettel a maguk, a többivel közönségük ízlésének akarnak hódolni. Tán ők is, mint a soproni előadók, ezzel akarták igazolni, hogy a «Nem­zethez méltó Jádzók» .... Időrendi egymásutánban jegyez­­tük ki a Protocollum shakespearei adatait, hogy így egyrészt a következetességet bizonyítsuk, de másrészt lelkességüket is igazoljuk, mert bizony sehol valami különösen nagy jövede­lem nem jutalmazta Hamlet-előadásaikat. Mégis nincs az a­ ­ Érdekes, hogy Hamlet 18-ik évszázadi német előadásánál Weilen szerint «die Todtengräberszenen fehlen häufig, kommen aber auch öfters vor.» (A. von Weilen: Hamlet, Berlin, 1908. 57. lap.) Hazánk­ban különválasztott, önálló részként szerepelt a sírásók jelenete Hamlet­ból és nem lehetetlen, hogy mint énekes­ szára. 2 Magyar Kurír, 1820, II. 87. lap. Ez a Kilényi rendezettebb szín­­társulattal bírt mint Balog s midőn 1821-ben Nyitrán járt s ott na­ponkint (1) előadást tartott nov. 26-tól decz. 18-áig, deczember végével előadta társulatával Hamletet is teljesen. «Hamletben Kilényi Dávid és Dellné ifjú asszony magoknak nagy dicséretet szereztek» irta a Kurír nyitrai levelezője. (I. k. 1821, II. 417—8. lap.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék