A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei 3. kötet (1834-1836)

Harmadik osztály. A Mathematicai, Törvény- és Természettudományi Osztályok értekezései 1834-1836 - Természettudományi osztály - Frivaldszky Imre: Újabb közlések a' Balkány' vidékén tett természettudományi utazásról

III. TERMÉSZETTUDOMÁNY - OSZTALYI ÉRTEKEZÉS. VIII. BALKÁNY VIDÉKI TERMÉSZETTUDOMÁNYI UTAZAS, ESZKÖZLÉ ÉS LEÍRTA FRIVALDSZKY IMRE, L. TAG. MÁSODIK KÖZLÉS-.*) Szlivnó' kellemes vidéke a' természettudományi búvárkodások­nak egy egész évig (1833) igen érdekes kútfeje volt. Ezen termékeny földön az utazok több nevezetes európai, ritkább keleti, sót egész új terményeket fedeztek fel. A' bőség' helyei közé számíthatni legin­kább Tundscha folyónak kies völgyét, Balkány'hegyeinek erdős orma­it, 's a' szőlőlepte dombokat. A' rovarok' seregére legérdekesebbnek mutatkozott közel a' városhoz egy völgy, mellynek siető csermelye számos posztó-kallókat hajtogat. Az ezen vidéken gyűjtött természe­ti tárgyak ugyanazon esztendő' october' havában hozzám Pestre sze­rencsésen jutottak el. Másik esztendőben a' kutatás' középpontja Philippopof vidéke lön. Ezen terjedelmes város bárom csúcsos hegy' oldalán épült, mely­*) L. Évk. II. kötet, II. osztály, 235—276 1.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék