A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei 5. kötet (1838-1840)

Első Osztály. A Magyar Tudós Társaság történetei. 1838-1840. - Életrajzi toldalékok

AK­ TI T. ÉVK. v.. ÉLETRAJZI TOLDALÉK. 225 nélkül, végül a­ m. kir. testőrségnél mint rendes m. nyelvoktató díjjal, tanította. Az academia, a nyelv körül magának számos érdemeket szer­zett férfiút mindjárt első nagy gyűlésében, 1831. febr.­ 17. tisztelte meg választásával. Számos és sok kiadásokban megjelent munkái­ hosszú so­rából a' következő nevezetesbeket soroljuk elő: 1. Német grammatica ah­hoz tartozó német Olvasókönyvvel és Szókönyvvel együtt. 1799. 81. — 13dik kiadás, Bécs 1840. — 2. Német-magyar és magyar-német Szó­könyv. Bécs, 1799—1800. 81. — ujabban 1803—4, 7. — 3. Praktische ungarische Sprachlehre für Deutsche, samrat einem ungarischen Lehrbu­che und dazu gehörigen Wörterbuche. Bécs, 1810. 81. — 9dik kiadás, 1840. — 4. Lexicon trilingue scholasticum latino-hungarico-germanicum, et hung.-lat.-germanicum. 2 köt. Bécs, 1815. n. 81.— 5. Lexicon trilingue lat.-hung.-germanicum, ad ductum lexici Schelleriani et Kirschiano-Bor­niani elaboratum. Két köt. Bécs, 1818. n. Sz. — 6. Deutsch-ungrisch­lateinisches Wörterbuch. 2 köt. Bécs, 1821 — 3. P. Sz. — 7. Bertuch­ ter­mészethistóriai képes könyve. 10 darab. Bécs, 1810—16­ 41. — 8. Magyar Atlas, kezdette Görög és Kerekes, folyt, és bevégezte M. J. 62 tábla, Bécs, 1811. — 9. Ehhez Repertórium stb. Bécs, 1812. regálfol. — 2d. bővebb kiad. 1817. — 10. Csokonai Vitéz Mihály Poetai munkái 4 köt. Bécs, 1813. 161. — 11. Csokonai V. M. nevezetesebb Poetai Munkái. 2 kötet Bécs, 1816. — 12. Magyar Kurír, 1828—1834 végéig, több rend­beli mellék lapokkal. — Utolsó munkája: 13. Gyönyörködtetve tanító ma­gyar Olvasókönyv. Bécs, 1840. n. 81. Ennek vég­éve még sajtó alatt volt, midőn a' munkás öreg, tüdőszélhüdésből, hirtelen elhunyt, Bécsben» julius­ 26. 1840. D. SCH­EDEL FERENCZ. 29

Next