A Nemzeti Casino évkönyve 1895

A nemzeti Casino tagjainak névsora

Keglevich Gábor gr., Egres-Kata, u. p. N.-Káta. » Keglevich Gyula gr., Pétervásár, Heves megye.­­ Kelez Gyula, Zsitva- Újfalu. Kemény Ákos b., Budapest, Lipót­ u. 4.8. (Alsó Jára, Torda-Aranyosul.) (­ Kemény Kálmán b., Maros-Fees, Maros-Tor­dam. , Budapest, Kecskeméti­ u. 2.) Kempelen Imre, Moha, Fehér megye. 0 Kétli Károly, Budapest, Szentkirályi-utcza II.­­, Khuen-Hédervári Károly gr., Zágráb,­­ Bpest, Angol királynő szálloda.) 5 Kilényi Hugó, Budapest, Csengery-utcza 58. Kinszky Eugen gr. ifj., London, 61 Davies Street, Berkeley Squerre, W. Kinszky Jenő gr., Temesvár f Foen, Torontálm.) Kinszky Károly gr., Bécs. I. Freiung 4. Kinszky Rád. Kristóf gr., Bécs, Vili. Lenaug. 10. Kinszky Zdenkó gr., Bécs, Berggasse 16. Kiss Miklós (nemeskéri), Végles, Zólyomm. Kiss Pál (nemeskéri), GW.­­ Klebelsperg Zdenkó gr., Nagy-Sajó, Beszterczem. (Budapest, Városmajor-u. 23.) Kléh István, Budapest, egyetem-utcza 2. ( Klobusiczky János, Újfalu, p. Verebély, Nyitra­­megye. ( Budapest, Sándor-u. 9.) Korányi Frigyes, Budapest, Erzsébet-körút 36. Korniss Emil gr., Budapest, 2., tárnok-utcza I. Kovács György, Kassa.

Next