A Nemzeti Casino évkönyve 1895

A nemzeti Casino tagjainak névsora

24 Keglevich Gábor gr., Egres-Kata, u. p. N.-Káta. » Keglevich Gyula gr., Pétervásár, Heves megye. q Kelez Gyula, Zsitva- Újfalu. Kemény Ákos b., Budapest, Lipót-u. 4.8. (AIsó Jára, Torda-Aranyosul.) (j Kemény Kálmán b., Maros-Fees, Maros-Tor dam. f Budapest, kecskeméti-u. 2.) Kempelen Imre, Moha, Fehér megye. 0 Kétli Károly, Budapest, Szentkirályi-uteza IJ. /, Khuen-Hédervári Károly gr., Zágráb, f Bpest, Angol királynő szálloda.) 5 Kilényi Hugó, Budapest, Csengery-utcza 58. Kinszky Eugen gr. ifj., London, 61 Davies Street, Berkeley Squcrre, W. Kinszky Jenő gr., Temesvár f Foen, Torontálm.) Kinszky Károly gr., Bécs. I. Freiung 4. Kinszky Rúd. Kristóf gr., Bécs, Vili. Lcnaug. 10. Kinszky Zdenkó gr., Bécs, Berggasse 16. Kiss Miklós (nemeskéri), Végles, Zólyomm. Kiss Pál (nemeskéri), GW. / Klebelsperg Zdenkó gr., Nagy-Sajó, Beszterczem. (Budapest, Városmajor-u. 23.) Kléh István, Budapest, egyetem-uteza 2. Q Klobusiczky János, Újfalu, p. Verebély, Nyitra­­megye. f Budapest, Sándor-u. 9.) Korányi Frigyes, Budapest, Erzsébet-körut 36. Korniss Emil gr., Budapest, /., tárnok-uteza I. Kovács György, Kassa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék