A Nemzeti Casino évkönyve 1895

A nemzeti Casino tagjainak névsora

i-4 Boronkay István, Budapest, reáltanoda-u. 5. (Vajk, u. p. Verebély.) Bossányi László, Rákos-Palota. I Bottka Béla, Sz.-Nabrad, Szatmármegye. / Bottka Géza, Sz.-Nabrad, u. p. Fehér-Gyarmat. Braganza herczeg, Dom Miguel, ZteLy. Brankovics György, Karlócza. Braunecker Lamoral b., Budapest, pipa-utcza 6. Brunswick Géza gr., Martonvásár, Fehérmegye. Buschbach Péter, Budapest, bálvdny-utcza 5. / Bujanovics Sándor, Budapest, Szentkirdlyi-u. jo. C 0 Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vasni. Chorinsky Henrik gr., Szemeréd, Hontm. Chotek Rezső gr., Becs, Wáhringerstrasse 2b. Crouy-Chanel Endre gr., Vácz. 0 Csáky Albin gr.r Budapest, Andrdssy-ut 114. Csáky Béla gr., t / Csáky György gr., Lőcse. f Csáky Gyula gr., Sacza, u. p. Buzinka, Abaujm. Csáky-Pallavicini Hippolyth örgr.. Ke lényé, ti. p. Nagy falu, Hontm. 1 Csáky-Pallavicini Zsigm. örgr., Szendrő, Borsodm. Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám. Császka György, Kalocsa, (Bpest, /., tárnok-u.5.) G Csatáry Frigyes, Bpest, Andrdssy-ut 88. Q Csatáry Lajos, Budapest, egyetem-utcza 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék