A Nemzeti Casino évkönyve 1895

A nemzeti Casino tagjainak névsora

27 Majthényi Béla b., Czabaj, Nyitramegye. (Bpest, molnár-utcza 17.) t?Majthényi László b., Budapest, Lipót-u. §0. Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák. (Budapest, gyöngytyuk-utcza 8.) Máriaffi Dávid, Becs, Marokkanergasse Nr. 12. Máriássy János b., Budapest, pipa-utcza 6. Mattencloit János br., Sajó-Udvar hely u. p. Som­kerék, Szolnok-Dobokam. Maurer Mihály, Mező-Rüts, Maros-Tordamegye. Mednyánszky Dénes b., Wien, (VII) Schotten­feldgasse 8j. Melczer Géza, Budapest, muzeum-utcza 19. (Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.) Mérey Gyula, Budapest, Szentkirälyi-utcza IJ. Meszlényi Gyula, Szatmár. ! Meszlényi Pál, Velencze, Fehérmegye, ö Mészáros Károly, Budapest, fózsef-körut 7. OMihalovich János, Budapest, cgyetem-utcza 2. Mihalovics Ödön, Budapest, egyetem-utcza 2.-jh- Migazzi Vilmos gr fgAranyos-Maróth. Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. Mikos János br., Mikosd, u. p. Baltavár, Vasm. Miklós Gyula ifj., Budapest, zerge-uteza 27. (Fülke, u. p. Edelény, Borsodm.) (S Miklós Ödön, Budapest, délibáb-utcza 29. Miksa Imre, Hadrév, u. p. Gerend, Torda-Ar anyosm.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék