Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 3. (1880)

Jókai Mór: Egy est Arany Jánosnál

írta EGY NAP ARANY JÁNOSNÁL. JÓKAI MÓR.­KKOR még nagy­körösi professzor volt az öreg. Aztán nem is volt még öreg. Gyulai Pál, Salamon Ferenc, Tompa Miska, Ballagi, Mentovich, Losonczy László, én magam is, mind fiatalok voltunk, egyikünk sem tudóstár­sasági tag. Szilágyi Sándor pláne még csak «vad­malac« volt. Az elsőt nem panaszképen, az utolsót nem goromba­ságul mondom , hanem hogy hát mivelhogy nem voltunk tudóstársasági tagok, tehát valamiféle társaságnak csak kellett lennünk; annálfogva még Petőfi találta ki azt a nagyon megtisztelő címet a számunkra, hogy «vaddisznók«. Degré, Lauka nagyon jól emlékezhetnek rá, hogy ezt a címet valódi büszkeséggel viseltük. Arany János azonban a még akkor nagyon fiatal Szilágyi­­Sándort a felserdülés illetőleg felsürdülés­ reményében egyelőre csak «vad malac­nak» fogadta el. Tehát egy szép őszi napon meghíztak bennünket, pes­tieket a nagy-kőrösiek egy kis vidám mulatságra. Az volt ám a tanári kar! a fiastyúkban nincs annyi csillag, mint akkor Nagy-Kőrösön volt, s egyszer a sok okos ember közül egy azt a legnagyobb okosságot követte el, hogy örökölt valami félmilliót. — Nem vonom vissza a Koszorú I g / M­ACAT­EMIAr^N . ; JnONTY TAR­Ay

Next