Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 5. (1881)

1881 / 1. szám

A Petőfi-társaság évi ünnepélyes közgyűlését 1881 január hó 6-dik napján a magy. tud. Akadémia dísztermében fogja megtartani. Abafi Lajos Abonyi Lajos Ábrányi Emil Ábrányi Kornél ifj.Ábrányi Kornél Balázs Sándor B. Bajza Lenke Bartók Lajos Bercsényi Béla Bodnár Zsigmond Bodon József Boruth Elemér Bulla János Csengey Gusztáv Csiky Gergely Éjszaki Károly Endrődi Sándor Erődy Béla Fest Imre György Aladár Győry Vilmos Hatala Péter Helfy Ignác Irmei Ferenc Jókai Mór B. Kaassvor Kertbeny Károly Kisfaludy Atala Kiss József Komócsy József E. Kovács Gyula Kvassay Ede László Mihály Lauka Gusztáv Margitay Dezső Meltzl Hugó TARTALOM. Ábrányi Emil.............................. ...... Erkel Ferenc (arcképpel). Frankenburg Adolf ..................... Tükördarabok a szomszédból. Endrődi Sándor .............................. Felhő nem zúg . . . (költemény). Vértesy Arnold .............................. Az özvegy asszony leánya. Bodnár Zsigmond ... ..­........................ Az akadémiák aesthetikája. Reviczky Gyula .............................. A pozsonyi ligetben (költemény). Majthényi Flóra ........... ................ A hullámok (rajz). Irmei Ferenc ................................... Theokritos idylljei. Irodalmi szemle. Gladstone és a keleti válság. Beksics Gusztávtól. Az aranyhaju asszony, Gozsdu F. regénye. Mindenütt és sehol, Milkó Izidortól. Petőfi 18 költeménye. Melléklet: Erkel Ferenc fénynyomatú arcképe. RENDES MUNKATÁRSAK. Szerkesztőség: Budapest TV., bástya-utca /./ szám, T­­eme­tel A „Koszorú“ közleményeinek utánnyomása vagy fordítása tilos. Neugebauer László P. Szathmáry Kár Névy László Paulay Ede Petelei István Prém József Pulszky Ferenc Rádl Ödön Reviczky Gyula Szabados János Szabó Endre Szana Tamás Szász Gerő Gr. Teleki Géza Gr. Teleki Sándor Tolnai Lajos Torkos László Tóth Endre Tors Kálmán Vámbéry Annin Várady Antal Vértesi Arnold Gr. Zichy Géza

Next