Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 6. (1881)

1881 / 1. szám - Petőfi Sándor: A gyüldei ifjakhoz (hiteles szöveg)

Tm. ACADEM­I V ^könyvtára,­ A GYÜLDEI ifjakhoz.* Irta PETŐFI SÁNDOR. A honnak egy igaz zászlója van, Ezt mi álljuk körül, S ti elhagyátok a hon zászlóját ? Elhagyhatátok, oh ifjak, hitetlenül ? (Szégyen, gyalázat! hát az oroszlán Rókák fészkébe tér ? . . .) Silány rongyot hogy cserélhettetek A haza szentséges, dicső zászlójáér ! Higyétek el, hogy rókafészek az, Hová beléptetek, Ha rá más bizonyság nem volna is, Elég az, hogy papok tanyáznak köztetek. Pap és ravaszság, pap és árulás, Pap és minden rész . . . egy ! Ott a gonoszság, ott van a pokol, A kárhozat, hová ily férfi szoknya megy. * E költemény eddig csak a 3., 4., 5., 6. és 7. versszakok díjával jelent meg nyomtatásban ; így látott napvilágot Petőfi összes verseinek utolsó kiadásában is, hol a cím alatt megjegyzi a kiadói hogy a vers «nem hiteles szövegű». Kórody Sándor úr szívességéből abba a kellemes helyzetbe jutottunk, hogy az eredeti szöveget, minden kihagyás nélkül mi mutathatjuk be először. Petőfi e versét Szatmárban egy társaság­nak diktálta le így, a jelenlevők kérésére nevét is alájegyezve. Az eredeti példány, a költő sajátkezű aláírásával jelenleg a Pető­fi-társaság irattárában látható. Érdekesnek találták közlését, bár mint a kihagyások igazolják, később maga a költő is igaztalanok­nak találta a papság ellen intézett heves kifakadásait. A költemény, így a­mint van, jellemzéséül szolgálhat Petőfi akkori hangulatának. Szerk. Koszom.

Next