Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 1. (1883)

1883 / 1. szám

1. szám, 1883. Január 7. KOSZORÚ a Petőfi-társaság h­eti közlönye. SZERKESZTI SZANA TAMÁS, TARTALOM. ... rossz material (elbeszélés). Irta Mikszáth Kálmán. A lenfg'yelország­i starangok (költemény). Irta Endrödi Sándor. Őszi veretvény (regény). Irta Margitay Dezső. Dumas és Petőf! (visszaemlékezések). Irta gid. Teleki Sándor. Irodalom. — Képzőművészet. — Hivatalos közlemények. ELŐFIZETÉSI ÁRAK Negyedévre . . 2 frt. Egyes szára ára . .­­ . 16 kr. Az előfizetési pénzek a kiadóhoz (IV. váci utca 1) küldendők. Szerkesztőség: IV. bástya­ utca 11. A­ lap közleményeinek utánnyomása tilos. vt.academiaTn VKÖNYVTÁ­tA ) Egész évre.........................8 írt Félévre.....................................4 frt í BUDAPEST A.IGNER LAJOS KIA­DÁSA, IV. váci utca 1. szám.

Next