Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

AIEXIK LAJOS KIADVÁNYAI. MAGYAR KÖNYVESHÁZ. Abafi Lajos : Mikes Kelemen.......................60 kr. — Szerelmi népdalok . . .......................40 kr. — Tréfás népdalok ............................................40 kr. — Göcseji népdalok....................................40 kr. Ányos Pál költeményei...............................40 kr. Aristophanes : A békák................... . . 20 kr. Arnóthi: A föld alatt ........ 60 kr. Bayer F.: Czuczor Gergely............................20 kr. Bolgár M.: A régi arabok ..... . 20 kr. Brankovics : Shakespeare jellemképei . . 40 kr Caballero: Elbeszélések . .­.....................20 kr.­­ Előítélet és felvilágosodás.....................40 kr. Castelar : Byron élete .­­ ......................60 kr. Collins : Két beszély . 20 kr. Czakó Zs.: Leona..................................... . 20 kr. Éjszaki K. : A cydoni alma.......................60 kr. Erekmann-Chatriau : Francia életképek . .20 kr. Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József élete és művei ................................. .... 60 kr. tiaskell: Mély titok........................................40 kr. Krozlan: A­ki egy halottba szerelmes . . .40 kr. Grillparzer: A szegény muzsikus................20 kr Irmei F.: Az aranypróba ..............................40 kr. Katona József: Bánk-bán *.....................60 kr.­­ Luca széke . . .­­...........................20 kr. — Jeruzsálem pusztulása..............................40 kr. Kerékgyártó E: Tompa M...........................60 kr. Kvassay: Megtörték egymást ... . . . 40 kr. Makróczy: Becsület szegénye .­ . . . . 60 kr. Margitay D. : Föltámadás után ...... 60 kr. Márkus­i József: Egy ballépés.....................40 kr. Moller: Arany Tetemre hívása................20 kr Neményi A.: Kortörténelmi rajzok. 2 köt. 1 frt 60 kr . Obernyik beszélyei . ......... 20 kr* Phaedrus aesopi. meséi............................. 20 kr. Pontmartin : D’Aurebanne marquisne . . .20 kr. Réuyi R : Petrarca ...................20 kr. Bacher-.Blasoch : Holdas.éj ....... 20 kr. — Hitelezők mint házasságszerzők................20 kr. — A szerelmes szerkesztőség .........................40 kr. I .Schiller : Don Carlos. Ford E. Kovács Gy. 1 frt 20 kr. | Sealsfield : Túlvilági adósság.....................20 kr. | Sheridan : A rágalom iskolája........................40 kr. Simienski: A visszatért ...................................20 kr. Struensee G.: A Walesból.........................20 kr. Szaua: A két Kisfaludy..............................40 kr. Szathmáry K.: Képek a középkorból ... 40 kr. Tennyson: Enid ..................................... . . 20 kr. Tibullus elegiái . . . . . . . . . . 00 kr. Tolnai: Somvári Fényes Ádám * . . . .20 kr. Torkos L.: A kigyóbőr . ...... . . . 40 kr. Tóth Ede: A tolonc........................... . . 40 kr. — A falu roszsza . . ... . . . . .40 kr. -- A kintornás család . . . • . . •. . . 40 kr. — A névtelen hősök ■ ...................................40 kr. — Költeményei 40 kr. Tóth Kálmán : Irka-firkák ... . . 60 kr. Tóth Lőrinc: Sötét időkből . . . . . . 40 kr. Turgenyev : Az óra ....... . 20 kr. — A fatalista . . • • 40 kr. — Boldogtalan........................... 40 kr. — Három találkozás................................ 20 kr. — Költemények prózában . 40 kr. Vakot Imre: Petőfi emlékezete....................40 kr. Váradi A.: Szív örvényei . 20 kr . Virághalmi F. : A cserepár naplója . . . 60 kr. A PETŐFI-TÁRSASÁG kiadványai. Abonyi Lajos: Itt a szép Alföldön. Népies elbeszélések 1.60, kötve..............................2.60­­ Balázs Sándor. Tarka képek. Beszély- és rajzgyüjtemény 2 kötet 3 frt 20 kr., kötve 4.80 Balázs Sándor. Víg elbeszélések 1.50, kötve 2.40 Bartók Lajos költeményei 1.20, kötve 2 frt, diszkiadás fűzve 2 frt, kötve....................3.— Bulla János. Humoros elbeszélek 1.60, kötve 2.40 Endrödi Sándor költeményei 2 frt, kötve­­ 3.— Endrödi Sándor újabb költeményei 2 forint, kötve ...........................................................3 —- 1 Jókai Mór: Észak honából Muszka rajzok 1.20, kötve . .............................................2.20 | Lanka Gusztáv. A múltról a jelennek. Em­lékjegyzetek 1­60, kötve ....... 2.40 | Mikszáth Kálmán. Kavicsok. Elbeszélések 1.20, kötve . .........................2.20­ Papp Miklós. Itt is ott is 2.50, kötve .­­ 3.40 Petőfi évkönyv. (A cidoni alma. Éjszakig tér stb.) 1.40, kötve 2.40 Szana Tamás. Moliére élete és művei 1.50, kötve...............................................................2.50 Szász Gerő újabb költeményei........................1­50 Szász Gerő. Rolandné. Tragédia 5 felvo­násban --------........................150 Teleki Sándor gróf. Emlékeim. 2 köt. 3.80, két kötetbe kötve 5.30, egy diszkötésben 5.50 Váradi Antal: Az én világom. Költemények 1 frt, kötve..................................................2. Vértesi Arnold. A nyomorúság iskolája. Regény 1.50, kötve...................................2.50 Zichy Géza gróf költeményei 1 frt, kötve . 2.­

Next