Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 1. (1934-1935)

Oldal Feleki Sándor: A meleg forrásnál ................... . . ................................. 88 Gáspár Jenő: Római dal...............................................................................­ 97 Gyökössy Endre: A ledőlt szobor.......................................................... 35 • Harsányi Lajos: A boldogtalanság balladája.............................................. 71 Havas István: Négy szonett (Árva Júlia, Arany János, Bacsányi, Kazinczy) ................ 9 Havas István: Abonyban ................................................................. 134 József Ferenc királyi herceg: Szüreti szózat.......................................... . . 23 Lampérth Géza: Italia, Hungária................................................................. 214 Madai Gyula: Ének a fényről ........................................................ 143 Nadányi Zoltán: Ez az a hely........................................................... 206 Szathmáry István: A Dal halála .................................................................. 30 Szathmáry István: Rákóczi fejedelmi beiktatása....................................... 221 Vályi Nagy Géza: Petőfi.................................................................................. 231 FIGYELŐ Színház és cirkusz (g. j.) — Petőfi az újabb folyóiratokban (l. b.) — ős­tehetség-infláció (k.) — Szabadtéri játékok (—ö.)................................. 37 A költő és a sorsharag (—ő.) — ízléstelenség­ egy ravatal körül (l. b.) — Halló, rádió Budapest! (r. ö.) — Harc a műkedvelő színpad körül (g. j.) 105 A rádió irodalompolitikája (G.J.) — Fiatalok és öregek (­e.) — A Baum­­garten-díj sorsa (l. b.) — A sajtószabadságtól a cenzúra új fajáig (G.) Irodalom és politika (r. ö.)..................................................................... 167 Változások a Nemzeti Színházban (g. j.) — Nagyszabású nemzeti könyv­­napot kérünk (Vas) — Tánc, tánc fegyvertánc! (I. b.) — Megszűnt zavarok az irodalmi hullámhosszon? (—..) — Átértékelés az iroda­lomtörténetben (G. J.) — Újra itt vannak az őstehetségek (L. B. . . ) 233 IRODALMI TÜKÖRKÉPEK .1Gulácsy Irén: Lesz-e gyümölcs a fán? — Bán Aladár: Észt fordítások. Gáspár Jenő: A világ orvosa és Az aranypáva. — Kiss Menyhért: Magyar Miatyánk. —/'Szikra: Márta, aki Máriának született) .... 41 (Pekár Gyula: Attila. — Harsányi Zsolt: Ecce Homo. — Havas István: A városok városa. — Komáromi János: Zágon felé).......................... 110 (Hubay Jenő: A „Milói Vénusz“. — Bónyi Adorján: Viki. — Gáspár Jenő: Piano) ........................................................................................................ 173 (Harsányi Lajos: Válogatott költemények. — Jánossy Béla: Égő csipke­bokor. — Falu Tamás: A délutánból este lesz).................................... 240 A PETŐFI TÁRSASÁG ÉLETE.................................... 47, 116, 178, 243 ____ re­ m

Next