Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 1. (1934-1935)

1935 / 3. szám - Hegedüs Lóránt: Petőfi és Kossuth (Tanulmány)

PETŐFI ÉS KOSSUTH ÍRTA: HEGEDŰS LÓRÁNT Március! Ezernyolcszáznegyvennyolc! Tizenhárom év hí­­­ján száz éve lesz, hogy „mint virággal a rét kebele“ (Arany) cso­dálatos színpompában lebbent ki „a nagy magyar ugaron“ (Széchenyi) a tehetségek kikelete, a szabadság lehelletétől. A nagy országépítők közül itt volt Gróf Széchenyi István, mellette s szembe vele Kossuth Lajos, itt Deák Ferenc s már az ifjú Andrássy Gyula is megjelent; itt volt Görgey Arthur, a nagy hadvezér. Az irodalomban Vörösmarty még dalolt s egyszerre énekeltek Petőfi, Arany, Tompa és Jókai írta csodameséit. Mint minden renaissance ideje, az emberiségnek egyszerre öntötte a magyar föld a lángszíveket és lángelméket, annyira, hogy a kor­nak minden politikai súrlódása és irodalmi küzködése csak akkor érthető, ha nem feledjük, hogy ily kis területen túl sok volt a tehetség s nemcsak magát, de egymást emésztette. Ma, hogy egy világháború rettentő vérválasztósa után tekintünk vissza a magyar szabadság amaz idejére, vitathatatlanul megállapíthat­juk azt, amit az egész világ páratlan egyértelműséggel vall ma a földtekén, hogy mind e ragyogó nevek között kettő van, mely népszerűségének páratlan csillogásában messze túlragyogja valamennyit s a föld minden népénél hinti állandóan a magyar dicsőség fényét, ezek Petőfi és Kossuth. A világháború után teljes ragyogásukban, sőt növekvő fénnyel maradt meg nevük az emberiség égboltozatán s ezért ne kételkedjék senki abban, hogy nem múló jelenségek ők, hanem oly állandó égitestek, mint a legnagyobbak, kik valaha a történelembe vagy az emberiség művészetébe belekerültek. Messze-messze elmarad minden híres­ségünk e két név mellett: Petőfi és Kossuth. Ez a szerintem megdönthetetlen megfigyelés visz arra a vizsgálódásra, hogy mi lehet legmélyebb oka a magyar költő és e magyar politikus összehasonlíthatatlan világhírének? Sőt, kutató kérdésem tovább halad: a világot járt nagy szónok, Kossuth Lajos dicsőségsugarainak elemzéséből akarok rájutni arra a titokra, hogy mi az, ami az ő és Petőfi lényében e rend­kívüli világelismerést és növekvő népszerűségét nekünk meg­szerezte. Igen, évek, sőt évtizedek alatt folytatott Kossuth-kuta­­tásaim vezettek arra, hogy rájöjjek oly nyomra, mely nemcsak Kossuth, hanem egyúttal Petőfi Sándor világhírének a megfejt 145 * 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék