Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 4. (1937-1938)

1938 / 4. szám - Ifj. Hegedüs Sándor: Petőfi Sándor (Tanulmány)

PETŐFI SÁNDOR ÍRTA : IFJ. HEGEDŰS SÁNDOR* A líra régibb mint a mese és jóval öregebb mint a dráma. A líra az emberi élet belső világa. Azt lehet mondani, az első lírikus az anya volt, aki gyermeke fölé hajolt és az altatódalt dúdolta. A líra zene. Benső zene, a lélek zenéje. Minden népek­nél élt. Dalolt az egyiptomiaknál, halljuk a hangját a Zendaves­­tának s a kínai didaxi épúgy muzsikál nekünk, mint a héber vagy hindu költők szerelmi éneke. A nép ajkáról fakadt a dal, de formát a görögök adtak neki. A dórok találták ki­­a karéneket, aztán jöttek Pindaros győzelmi ódái, az ionoknál letompult a líra szubjektívabb alakja, zokogott az elégia és pattogott a jam­­bus. Az ionok lelkéből fakadt fel a dal és az óda, Sappho dala még ma is zeng, bár a szerencsétlen már rég a tenger mélyén pihen. Alkatos énekét nem sodorta el az idő, de szól a messze­­távolból, egy eltűnt nép énekét idézve, a késő emberek elé. Ossian éneke mint orgona búg a múltból felénk s ahol érzés, szerelem, szenvedély volt, ott mindig felcsendült a dal, mindig újraszüle­tett a líra, minden nemzedékben, mert minden ifjú azt hiszi, hogy ő találta fel a szerelmet s mikor dalolni kezd, szent hite, hogy azt az érzést úgy mint ő, nem énekelte még soha senki. A középkor nagy lírikusai­­a földi szerelmet felvetítették az égbe és megszületett az égi szerelem, az egyházi himnuszok, zsolozsmák és szent énekek nagy tömege. Később Provenceban a trubadúrok a földi szerelmet hir­dették újra s az olasz, francia, angol, német, spanyol költők meg­­ittasulva énekelték dalaikat. A XIX. század költői voltak az angol Shelley, Byron, Tennyson, a francia Béranger, Lamartine, de Musset, Victor Hugó, a német Goethe, Schiller, az ironikus lelkű Heine s ekkor a magyar puszták felől jött a hír, mely azt hirdette az egész világnak, hogy a Tisza-Duna közén, a magyar Alföld szívén, megszületett a líra fejedelme: Petőfi. Szilveszter éjféle játszott az újesztendővel és éppen határ­vonalon volt a letűnő 1822-dik év és az 1823-as. Ezekben a per­cekben jött a világra ott a magyar Alföldön, Kiskőrös városá­ban Petőfi­­Sándor. De oly mindegy, hogy melyik évben született. * Tagtársunk előadása a londoni Royal Societyben.­ ­ 227 -2­15

Next