Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 6. (1939-1940)

304225 TARTALOM TANULMÁNYOK Lap Bán Aladár: Järventaus, a magyarlelkű finn író................................. 211 Bán Aladár: F. E. Sillanpäá ........................................................................ 65 Gáspár Jenő: Endrődi Sándor levelei és kiadatlan versei a Petőfi-Házban 193 Havas István: Reviczky Gyula........................................................... 1 lfj. Hegedűs Sándor: Jókai.......................................................... 87 Kállay Miklós: Nagy elődök tisztelete. (Elnöki megnyitó)....................... 129 Móra Ferenc: Petőfi oltárára..................................................................... 145 ELBESZÉLÉSEK v. Bodor Aladár: Háry Alfréd memoárjaiból ....................................... 20 v. Bodor Aladár: A sajtó — nagyhatalom................................................. 139 Falu Tamás: A szónoklat.............................................................................. 205 Gáspár Jenő: Koppány fiai ........................................................................ 29 Ifj. Hegedűs Sándor: A marabut. (Színmű).............................................. 156 Terescsényi György: Varga tanár úr........................................................... 37 Török Sándor: Három hazugság................................................................. 77 Zádor Tamás: Mikor az óra elkövetkezik.................................................... 9 Zádor Tamás: Erkélypáholyból .................................................................... 219 KÖLTEMÉNYEK Agyagfalvi Hegyi István: A hadapród....................................................... 8 Baja Mihály: Versek (Csokonai szól, Csokonai hattyúdala Lillához) . . 208 Dutka Ákos: Versek (Várad már harangoz, Pintyőke elment, Magyarul) 227 Z TI

Next