A Petőfi Társaság Lapja, 1877. július-december (2. kötet, 1-23. szám)

1877-07-01 / 1. szám

I­I. ÉVFOLYAM. (II. FÉLÉV.) 1. SZÁM. A BUDAPEST, Í77. JULIUS x. PETŐFI-TÁRSASÁG LAPJA. SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZE­TI ÉS TÁRSADALMI HÉT KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS. Szerkesztő-társ : BALÁZS SÁNDOR. RENDES MUNKATÁRSAK: ABAFI LAJOS, ABONYI LAJOS, ÁBRÁNYI EMIL, ÁBRÁNYI KORNÉL, IfJ. ÁBRÁNYI KORNÉL, BALOGH ZOLTÁN, BARTÓK LAJOS, CSIKY GERGELY, ÉJSZAKI KÁROLY, ENDRŐDI SÁNDOR, ERŐDI BÉLA, FEST IMRE, GYÖRGY ALADÁR, GYŐR­Y VILMOS, HATALA P, HELFY IGNÁC, JÓKAI MÓR, B. KARL IVÁA, KÁROLY GY. HUGÓ, KERTBENY KÁROLY, KOMÓCSY JÓZSEF, B. KOVÁCS GYULA, LÁSZLÓ MIHÁLY, LAJKA GUSZTÁV, MELTZL HUGÓ, NÉVY LÁSZLÓ, NEUGEBAUER LÁSZLÓ, K. PAPP MIKLÓS, PAULAY EDE, PETŐFI ISTVÁN, PULSZKY FERENC, SZABADOS JÁNOS, SZÁSZ GERŐ, P. SZATHMÁRY KÁROLY, SZEMERE MIKLÓS, SZIGLIGETI EDE, GY. TELEKI GÉZA, TOLDY ISTVÁN, TORKOS LÁSZLÓ, TÓTH ENDRE, TORS KÁLMÁN, VADNAI KÁROLY, VÁMBÉRY ÁRMIN, VÁRADY ANTAL, VÉRTESI ARNOLD és Gr. ZÓHY GÉZA. Előfizetési árak : Egész évre ........................................10 frt Félévre . ........................................ 5 frt Évnegyedre........................................2 írt­a» kr. minden könyvkereskedésben és a kiadó­ hivatalban (nádor-utca 14.), hová a lapot illető felszólamlások is küldendők. Szerkesztő lakása: Bástya-utca 18. sz. BUDAPEST: W E­I S Z M A N N TESTVÉREK KIADÁSA.

Next