Pszichológia 11. (1991)

1991 / 1. szám

A Szerkesztőbizottság tagjai: Czigler István Engländer Tibor Garai László Halász László (főszerkesztő) Illyés Sándor Karmos György Kürti Jarmila László János Marton Magda (főmunkatárs) Pataki Ferenc (a Szerkesztőbizottság elnöke) Pléh Csaba Ranschburg Jenő A Szerkesztőség tagjai: Halász László Marton Magda Síklaki István Szűcsné Zsivóczky Irén (szerkesztőségi titkár) Takács Márta (olvasószerkesztő) Szerkesztőség: Budapest, VI. Teréz krt. 13. Postacím: Budapest, Pf. 398, 1394. Telefon: 220-425, 221-237. Szerkesztőségi órák: kedd, péntek 10-12. ISSN 0230-0508 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József ná­dor tér 1. 1900, 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre: 240,— Ft, egyes szám ára: 60,— Ft. Megjelenik évente négyszer. Index szám: 25­ 709. F. k.: az MTA Pszichológiai Intézet igazgatója. Hozott anyagról sokszorosítva 9019613 MTA Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék