Pszichológia 11. (1991)

1991 / 1. szám - TANULMÁNYOK - ERDÉLYI MÁTYÁS: Tudattalan (hozzáférhetetlen) emlékek újrafelépülése: a hiphnézia laboratóriumi vizsgálata

TANULMÁNYOK ERDÉLYI MÁTYÁS Brooklyn College, New York TUDATTALAN (HOZZÁFÉRHETETLEN) EMLÉKEK ÚJRAFELÉPÜLÉSE: A HIPERMNÉZIA LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAI I. HIPERMNÉZIA KÜSZÖB ALATTI BEMENETEKRE A küszöb alatti bemenetek visszakereshetőségéről Otto Pötzl, a Bécsi Egyetem pszichiátria- és neurológiatanára publikálta az első kísérleti ku­tatást 1917-ben. A tanulmány valószínűleg az első mai értelemben vett kí­sérleti vizsgálódás volt a küszöb alatti észlelésről vagy szubpercepcióról. E munka hátterében az állt, hogy Pötzlnek számos látókérgi agysé­rülésben szenvedő betege volt. Kíváncsiságát ezen esetek iránt különös­képpen felcsigázta, hogy az elvárható észlelési deficitek sokaságán túl e páciensek egy része a perceptuális érzékenység paradox felfokozódását is mutatta. Vegyük például Obszurnak, Pötzl egyik páciensének példáját, akinek lőtt sebe volt az occipitális területen. Obszurnak szokatlanul érzékeny pe- t A szerző 1984-ben és 1988-ban közölt: The recovery of unconscious (inaccessible) memories: laboratory studies of hypermnesia (Academic Press) és Hypermnesia: the effect of hypnosis, fantasy, and concentration (The Guilford Press) című tanulmányainak magyar változata. Pszichológia, 1991, (11), 1, 3^16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék