Pszichológia 18. (1998)

1998 / 1. szám

AZ 1998. (18) ÉVFOLYAM TARTALMA TANULMÁNYOK Csabai Márta, Erős Ferenc és László János: Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szerveződésében.............. 3. 353—375 Balogh Ildikó és Kovács Zoltán: Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezők Magyarországon ....................... 3. 337—352 Farkas András: Az esztétikai preferenciát meghatározó tényezők I.: Jelentés, figurativitás, hasonlóság........... 2.137—189 Farkas András: Esztétikai preferenciát meghatározó ténye­zők II: Stílustipikusság és vetélkedő kategóriák .... 3. 261—303 Halász László: Irodalmi elbeszélő és történetírói szöveg befogadásának összehasonlító vizsgálata: Az azonosítás határai .................................................... 4. 437—468 Kovács János: Vezetői szerepfelfogások változása ............ 3. 305—336 Kovács Judit és Kovács Zoltán: A nyereség és a méltányos­ság szempontjai rövid és hosszú távú kapcsolatokban — Kultúraközi vizsgálat .................................................... 2.191—207 László János: Szociális reprezentáció és narrativitás I.: A társas tudás reprezentációjának elmélete .............. 2.115—136 László János: Szociális reprezentáció és narrativitás II.: A társas tudás narratív szerveződése .......................... 3. 239—260 Marton Magda: Útban az éntudat kialakulása felé II. A tudat testérzékleti eredete........................................ 4. 379—435 Nagy Emese és Molnár Péter: Fogóreflex és kötődés: kapcsolatuk pszichofiziológiai modellje....................... 1. 35— 47 Vincze Anita és Dali Andrea: A szexuális féltékenység kultúr­közi vizsgálata ................................................................ 1. 3— 33

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék